Hội LHPN xã Thượng Lâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Cùng với việc quan tâm thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua; tích cực giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo… những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thượng Lâm chú trọng, quan tâm. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức cũng như ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ.

Hội LHPN xã Thượng Lâm có trên 890 hội viên sinh hoạt ở 14 chi hội. Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp hội viên nâng cao nhận thức, tránh vi phạm pháp luật. Ngay từ đầu năm, Hội LHPN xã Thượng Lâm đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên và triển khai tới các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn xã. Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Hội đã Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở mở hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên. Trong đó, tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật mới hoặc có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của phụ nữ, như: Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em… Tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh hội viên, Hội Phụ nữ tập trung tuyên truyền những nội dung thiết thực và phù hợp… Nhờ đó, đã nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của hội viên. Ngoài việc tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên Hội phụ nữ xã Thượng Lâm còn tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, tổ nhóm phụ nữ tín dụng – tiết kiệm; lớp tập huấn; buổi tọa đàm; giao lưu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ… Trong đó, còn có các đối tượng là nam giới tham gia với tư cách người chồng, người cha trong gia đình. Từ đó, giúp họ hiểu, thực hiện đúng các quy định pháp luật, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc. Từ đầu năm 2017 đến nay, hội LHPN xã Thượng Lâm đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thu hút hàng nghìn lượt hội viên phụ nữ tham gia. Bên cạnh đó, Hội tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật qua các tổ phụ nữ với pháp luật, câu lạc bộ “ Gia đình hạnh phúc”; phụ nữ tham gia tổ hoà giải ở cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, kịp thời tư vấn, hòa giải hàng chục vụ việc cho cán bộ, hội viên. Hội tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với thực hiện các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. 


Phụ nữ Thôn Nà Bản, xã Thượng Lâm tham gia vệ sinh môi trường

Nhờ các biện pháp tuyên truyền hiệu quả, thiết thực, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên của Hội LHPN xã Thượng Lâm đã nâng cao nhận thức về pháp luật của người dân nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật. Từ đó, hạn chế tối đa trường hợp vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động của Hội; qua đó, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội LHPN ngày càng vững mạnh./.

T/ h: Kim Thoa.

Tin cùng chuyên mục