Hội CCB huyện Lâm Bình phát huy hiệu quả nguồn vốn vay trong phát triển kinh tế

Thực hiện phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, những năm qua Hội cựu chiến binh huyện Lâm Bình đã thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Từ đó đã có nhiều hội viên cựu chiến binh vươn lên thoát nghèo và có nhiều tấm gương vươn lên làm giàu ở địa phương. Nhờ nguồn vốn vay đã phát huy được nhiều tiềm năng của Cựu chiến binh và nâng cao năng lực, kinh nghiệm làm kinh tế cho Cựu chiến binh.

Từ các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước, của địa phương và vốn của các hội viên giúp nhau, đã được các cấp Hội, hội viên khai thác tối đa quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả để phát triển kinh tế, giảm nghèo làm giàu hợp pháp, đã giải quyết được hàng trăm Lao động là hội viên, con hội viên CCB và nhân dân trên địa bàn có công ăn, việc làm, có thu nhập ổn định. Trong những năm qua các cấp Hội đã làm tốt công tác phối hợp với các phòng, Ban, MTTQ và các đoàn thể cùng cấp, tổ chức các lớp tập huấn Khuyến nông, Khuyến lâm, Khuyến ngư, tập huấn kiến thức, kinh nghiệm làm kinh tế và lập dự án vay vốn, tổng số là 27 lớp với 2.700 lượt hội viên CCB được tham gia, từ đó nhiều hộ gia đình hội viên CCB đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cây trồng vật nuôi có lợi thế như: Con Dê, Lợn đen, Vịt bầu, cây bò khai, giảo cổ lam..v.v.. để tăng thêm thu nhập cho gia đình và vươn lên thoát nghèo bền vững. Điển hình trong sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay có Hội cựu chiến binh xã Thổ Bình, xã Thượng Lâm, xã Hồng Quang...

Mô hình phát triển kinh tế từ nuôi dê của hội viên cựu chiến binh Seo Văn Sần, Hôi CCB xã Thượng Lâm

Xác định nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH là nguồn lực quan trọng để phát triển các tổ chức, cá nhân trong tổ chức Hội đẩy mạnh phát triển nuôi trồng các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế của địa phương thành sản phẩm hàng hóa theo tinh thần Nghị quyết 34a của Huyện ủy và mở rộng các loại hình kinh doanh dịch vụ để giảm nghèo nhanh, bền vững. Các cấp Hội đã làm tốt công tác phối hợp với Ngân hàng CSXH củng cố kiện toàn các tổ, nhóm tiết kiệm vay vốn theo địa bàn cụm dân cư, hiện nay Hội CCB huyện quản lý 33 tổ tiết kiệm vay vốn, với tổng dư nợ trên 57 tỷ đồng, trong đó có 778 hộ CCB vay, số vốn trên 38 tỷ đồng, bình quân 1 hộ vay 50 triệu đồng trở lên. Cùng với đó Hội còn động viên các Chi hội xây dựng quỹ tự lập của các Chi hội, tính đến tháng 5 năm 2018, đã có 44/72 Chi hội có quỹ tự lập với số tiền 362 triệu đồng cho vay với lãi xuất thấp, qua các hoạt động vay vốn của CCB đã giúp nhau nâng cao được nhận thức, năng lực, kinh nghiệm làm kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp.

 

Mô hình phát triển kinh tế từ trồng rừng của Hội CCB xã Lăng Can

Thời gian tới, Hội CCB huyện Lâm Bình  tiếp tục phối hợp tốt với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, phát triển dịch vụ, mở rộng các mô hình kinh tế. đồng thời tổ chức quản lý tốt nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo góp phần vào công cuộc xây dựng NTM tại địa phương./.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục