Thổ Bình tiến tới xây dựng thương hiêu dê núi đặc sản

Với nhiều lợi thế về hàng hóa đặc sản, huyện Lâm Bình đã xây dựng đề án phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung vào những cây trồng, vật nuôi đặc sản có lợi thế của địa phương. Bên cạnh sự hỗ trợ về cơ chế chính sách, để các hộ dân trên địa bàn huyện Lâm Bình nói chung, xã Thổ Bình nói riêng, đang tập trung nhân rộng mô hình theo quy mô hàng hóa, đồng thời các xã cũng đang chủ động tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm hàng hóa đặc sản của địa phương.

Hơn 16 ha diện tích bìa rừng phòng hộ, ở trên núi đá Phia Khan là điều kiện tốt để gia đình ông Ma Công Tuấn, Thôn Bản Phú, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình tham gia Dự án nuôi Dê theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Từ 25 con dê ban đầu của dự án, đến nay gia đình ông Tuấn đã phát triển gấp đôi số dê ban đầu. Vừa qua, gia đình ông Tuấn đã xuất bán gần 300kg dê thịt và thu về gần 30 triệu đồng. Để nâng cao chất lượng dê thương phẩm, gia đình ông Tuấn tiếp tục nuôi với số lượng lớn để cung cấp ra thị trường các tỉnh thành lớn trong cả nước.

Đàn dê của gia đình ông Ma Công Tuấn được nuôi trên khu vực núi đá phát triển rất tốt

Chăn nuôi dê theo phương thức chăn thả tự nhiên trên núi, đặc biệt là núi đá, hay khu vực ven bìa rừng phòng hộ có ưu điểm là cho dê thương phẩm có chất lượng thịt ngon. Đã có hàng trăm hộ dân có thu nhập tốt từ chăn nuôi dê theo phương thức tự nhiên.  Thổ Bình là xã có tiềm năng, lợi thế về diện tích rừng tự nhiên, bìa rừng phòng hộ và các hang đá tự nhiên là điều kiện thuận lợi để dê sinh trưởng và phát triển tốt. Chính vì phù hợp với điều kiện tự nhiên nên dê sống trên núi ít dịch bệnh, thịt săn chắc... Tính đến nay, tổng đàn dê của xã Thổ Bình đạt trên 530 con, với hơn 30 hộ tham gia nuôi. Bên cạnh sự hỗ trợ về cơ chế chính sách, để các hộ dân trên địa bàn huyện Lâm Bình nhân rộng mô hình theo quy mô hàng hóa, việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện song song.

Dê được nuôi trên núi đá theo phương thức tự nhiên cho chất lượng thịt ngon và săn chắc

Cùng với đặc sản dê núi ở huyện Lâm Bình, các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm có thế mạnh ở địa phương theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến phân phối, tiêu thụ sản phẩm ra thị trường. Đồng thời, thay đổi tư duy, ý thức sản xuất nông nghiệp của người dân khu vực nông thôn chuyển dần theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với tiêu chuẩn chất lượng và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục