Lâm Bình triển khai thu thập thông tin dữ liệu Quốc Gia về dân cư

Thực hiện đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến dữ liệu dân cư. Huyện Lâm Bình đang triển khai thu thập dữ liệu dân cư trên địa bàn, mặc dù gặp nhiều khó khăn về địa hình, trình độ dân trí còn thấp…nhưng huyện Lâm Bình vẫn phấn đấu hoàn thành việc thu thập thông tin về dữ liệu dân cư trong tháng 10/ 2018.

Được tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thu thập thông tin dữ liệu Quốc gia về dân cư, 130 hộ dân ở thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, đã mang theo các giấy tờ cần thiết đến điểm kê khai để thực hiện các thủ tục cung cấp thông tin của từng thành viên trong gia đình cho cơ quan chức năng.  

Việc thu thập dữ liệu Quốc gia về dân cư được nhân dân đồng tình hưởng ứng

Từ ngày 20/6, Công an huyện Lâm Bình đã triển khai lực lượng đi thu thập thông tin cá nhân của người dân tại 8/8 xã trên địa bàn huyện. Thu thập thông tin dân cư là bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Theo đó, mỗi công dân được phát duy nhất một phiếu thu thập thông tin dân cư để khai. Nếu như những thông tin cá nhân chưa trùng khớp với các loại giấy tờ như; giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu, giấy phép lái xe…Công an huyện Lâm Bình sẽ kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh, bổ sung theo tài liệu thu thập thông tin …

Triển khai việc thu thập thông tin Quốc gia về dân cư là nền tảng cho công tác quản lý hành chính theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và xây dựng chính quyền điện tử. Chính vì thế ngoài sự nỗ lực của các ngành chức năng và chính quyền địa phương thì người dân huyện Lâm Bình cũng cần nâng cao, ý thức, trách nhiệm cung cấp chính xác các thông tin cần thiết để việc thu thập thông tin hoàn thành đúng tiến độ./.

Kim Thoa - Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục