Lâm Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15 (mở rộng)

Sáng ngày 19/10, Huyện uỷ Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15 ( mở rộng). Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị

Trong quý III năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, khối lượng công việc lớn, song Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách và giao vốn đầu tư công cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023. Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển; Trong quý III năm 2023 doanh thu xã hội từ du lịch đạt 40,3 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu xã hội từ du lịch đạt 125,3 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (theo giá so sánh 2010) 9 tháng đầu năm đạt 213/423,68 tỷ đồng, bằng 50,6% kế hoạch, sản xuất vụ Đông bảo đảm khung thời vụ, diện tích đạt chỉ tiêu kế hoạch; công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh được chủ động, ứng phó kịp thời. Tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao Thượng Lâm năm 2023 được thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ. Các công trình, dự án trọng điểm thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, đôn đốc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, chú trọng, nhất là bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống gắn với phát triển du lịch; tổ chức thành công Lễ đón nhận Quyết định Chứng nhận Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn, xã Hồng Quang được đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia và tham gia các hoạt động tại Chương trình du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học; chỉ đạo tổ chức tổ chức khai giảng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Về công tác xây dựng đảng, trong quý, toàn huyện kết nạp mới 19 đảng viên, công nhận chính thức cho 13 đảng viên; xét tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9 đối với 35 đảng viên; Lũy kế 9 tháng kết nạp mới 60 đảng viên, công nhận chính thức cho 73 đảng viên, xét tặng Huy hiệu Đảng đối với 58 đảng viên. Chỉ đạo tổ chức thành công Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” cấp huyện, cấp cơ sở năm 2023; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang tích cực tham gia các hoạt động với nhân dân ở cơ sở, đã giúp 03 hộ gia đình di dời ra khỏi vùng thiên tai sạt lở, 07 hộ nghèo sửa chữa, làm mới nhà ở; quyên góp 70kg gạo, 15 suất quà, 132 bó củi, xây dựng 21 lò đốt rác cho 21 hộ gia đình chính sách; đổ, đắp 833m bê tông đường bê tông thôn bản, bê tông nội đồng; chăm sóc 5,9 km tuyến đường hoa…

Các đồng chí Thường trực Huyện uỷ chủ trì thảo luận

Đại biểu thảo luận đề ra các giải pháp phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu những tháng cuối năm 2023

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu, một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch như: Tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiến độ quyết toán của một số cơ quan còn chậm; công tác quản lý đất đai của một số xã, thị trấn chưa chặt chẽ, còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất sản xuất làm nhà ở; việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm so với kế hoạch. Tiến độ sắp xếp các khu, điểm du lịch còn chậm, chất lượng các sản phẩm du lịch chưa có chuyển biến rõ rệt. Cơ sở vật chất trang thiết bị một số trường, điểm trường còn thiếu, xuống cấp và chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Lĩnh vực cải cách hành chính, chuyển đổi số còn nhiều hạn chế.

Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng  bộ huyện lần thứ 15 ( mở rộng), các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Huyện uỷ thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Lãnh đạo các cơ quan triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh như: Quy định số 113-QĐ/TW ngày 10/7/ 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng uỷ cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương. Quy định số 114- QĐ/TW ngày 11/7 2023 của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định số 124- QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ chính trị về việc kiểm điểm và đánh giấ, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Nghị quyết số 96- NQ/TU ngày 02/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, giai đoạn 2023 - 2030. Kế hoạch của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện về xây dựng mô hình điểm Mặt trận Tổ quốc tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện Lâm Bình…

Tại Hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu vào dự thảo báo cáo và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023. Lựa chọn mô hình điểm để thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang…

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các nội dung của Hội nghị. Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ quý IV năm 2023 đã đề ra, phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15 (mở rộng), đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương cần khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.

Thuý Phượng - Công Đại

Tin cùng chuyên mục