Họp thành viên UBND huyện kỳ tháng 10/2023

Ngày 24/10 UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện kỳ tháng 10 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, UBND huyện đã xem xét, thảo luận đóng góp ý kiến vào hai nội dung gồm: Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia 9 tháng đầu năm 2023; Dự thảo tờ trình về phương án thu phí thăm quan Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tôn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình trên địa bàn huyện Lâm Bình.

Theo đó, đối với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia 9 tháng đầu năm 2023: Về vôn ngân sách tỉnh quản lý là 48.362,097 triệu đồng đã giải ngân được 14.454 triệu đồng, đạt 30%. Vốn ngân sách huyện quản lý là 53.718,499 triệu đồng triệu, đã giải ngân được 41.712,783 triệu đồng, đạt 78%. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 bao gồm năm 2022 được kéo dài sang năm 2023 là: 333.125, 562 triệu đồng. Trong đó, Vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là: 96.258,500 triệu đồng. Vôn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 116.023,080 triệu đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là: 15.298,809 triệu đồng. Vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là: 60.395,485 triệu đồng; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là: 40.643,688 triệu đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là: 4.307 triệu đồng. Đến nay, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển đã giải ngân là 81.570,240 triệu đồng, đạt 36%. Tổng kế hoạch vốn sự nghiệp đã giải ngân là 45.646,271 triệu đồng, đạt 43%.

Qua nghe báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia 9 tháng đầu năm 2023, các đồng chí đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp khắc phục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.  

Đối với phương án thu phí thăm quan Danh lam Thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang  - Lâm Bình trên địa bàn huyện Lâm Bình. Các địa biểu tâp trung thao luận vào các nội dung như: Phạm vi, địa điểm tổ chức thu phí, phương thức thu; chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí và Quyết toán; Xây dựng mặt bằng bãi đỗ xe ô tô, nhà bán vé; Xây dựng nhà bán vé và chờ khách xuống thuyền...

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cơ bản nhất trí với Dự thảo Báo cáo và phương án do cơ quan soạn thao xây dựng và trình tại phiên họp. Đối với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động có kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, thanh toán vốn ngay khi có khối lượng. Đối với các công trình đã tạm ứng khối lượng, đề nghị các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, làm các thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành chuyển Kho bạc Nhà nước kiểm soát thanh toán. Các công trình đã hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, khẩn trương lập hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán để từ đó có cơ sở để điều chỉnh bổ sung và tất toán vốn đầu tư. Ra soát, tổng hợp, phân tích, đánh giá chặt chẽ tình hình tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các chương trình, dự án đã được đầu tư, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân.

Đối với phương án thu phí thăm quan Danh lam Thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang  - Lâm Bình trên địa bàn huyện Lâm Bình. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu những ý kiến tham gia góp ý tại phiên họp và tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thuộc khu vực lòng hồ nghiên cứu, ra soát những vấn đề còn bất cập để điều chỉnh, bổ sung kiph thời.  Sớm hoàn thiện phương án phù hợp nhất để Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ban hành và tổ chức thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Cũng tại phiên họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước năm 2023; công tác bán đấu giá đất tại khu vực thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm; công tác chuyển đổi số; công tác chăm sóc cây trồng vụ Đông; công tác phòng, chống đói rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; Công tác quản lý lâm sản, khoáng sản, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện…./.

Hà Khánh - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục