Họp thành viên UBND huyện kỳ tháng 5/2023

Ngày 12/5 UBND huyện đã tổ chức phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện kỳ tháng 5 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại kỳ họp này, UBND huyện đã xem xét, thảo luận đóng góp ý kiến vào 12 nội dung được trình bày tại kỳ họp, gồm: Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2023 trên địa bàn huyện Lâm Bình; Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non năm 2023 trên địa bàn huyện; Kế hoạch củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023; Đề án thành lập Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phúc Sơn; Văn bản phát động ủng hộ Quỹ "Bảo trợ trẻ em" nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2023; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045;  Kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình năm 2023; Dự thảo Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  Dự thảo Báo cáo của UBND huyện về công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự khu vực lòng hồ thuộc địa bàn huyện Lâm Bình; Báo cáo tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của công dân 4 tháng đầu năm 2023. Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2023;  Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến; phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện Lâm Bình.

Qua nghe các Dự thảo Kế hoạch, các báo cáo, văn bản nêu tại phiên họp, các đồng chí đại biểu dự đã thảo luận đóng góp ý kiến vào các Kế hoạch, các Báo cáo để các cơ quan chuyên môn chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cơ bản nhất trí với các Dự thảo Kế hoạch đã được trình bày tại phiên họp. Những ý kiến thảo luận đóng góp của các đại biểu, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND đã trao đổi làm rõ từng nội dung và giao cho các cơ quan, đơn vị tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ để bổ sung hoàn thiện các Kế hoạch trình UBND huyện xem xét, trước khi trình các cấp có thẩm quyền ký ban hành và tổ chức thực hiện.

Hà Khánh- Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục