Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện Lâm Bình sôi nổi các hoạt động với Nhân dân ở cơ sở

Thực hiện Hướng dẫn số 02 ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Kế hoạch số 54 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Lâm Bình về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở. Ngày 13/5 vừa qua, đảng viên, cán bộ, công chức Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện Lâm Bình đã tham gia các hoạt động cùng với nhân dân tại xã Bình An.

Để góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Bình An thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Đảng viên, cán bộ, công chức Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang cùng với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện Lâm Bình phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đã tham gia các phần việc thiết thực với Nhân dân thôn Tống Pu và thôn Phiêng Luông, xã Bình An như: vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đường bê tông nội đồng, củng cố tuyến đường hoa, khơi thông cống rãnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp ở các khu dân cư. Qua đó, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Một số hình ảnh cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng ủy cơ quan Chính quyền huyện Lâm Bình tham gia lao động cùng Nhân dân thôn Tông Pu và thôn Phiêng Luông, xã Bình An

Trong thời gian qua, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện Lâm Bình đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã Bình An đã làm tốt công tác dân vận, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lựa chọn những việc làm cụ thể, sát với điều kiện thực tế tại địa phương đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét qua triển khai thực hiện Đề án số 02 của BTV Tỉnh ủy tại cơ sở.

Đây là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực của Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện Lâm Bình, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí công tác dân vận trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố, phát triển gắn bó thắt chặt giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân tại cơ sở, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của Huyện. 

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục