Hội Nông dân xã Phúc Sơn tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nhằm đánh giá tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân xã Phúc Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có lãnh đạo Hội Nông dân huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, trưởng các tổ chức đoàn thể xã cùng 81 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.213 hội viên Hội nông dân xã.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, công tác Hội và phong trào nông dân xã Phúc Sơn luôn phát huy được vai trò, vị trí của hội, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương và thành tích chung của Hội Nông dân huyện. Hội đã kết nạp được 117 hội viên mới, nâng tổng số hội viên đến nay là 1.213 hội viên. 100% chi hội có quỹ hoạt động; đến năm 2022, tổng quỹ hội đạt 25 triệu đồng, bình quân mỗi hội viên có 141.000 đồng, đạt 156% so với Nghị quyết Đại hội khóa IX đề ra. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết, tương trợ giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng đạt kết quả tốt. Hằng năm, bình quân có trên 600 hộ đăng ký và trên 300 hộ, đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thành lập mới 03 tổ hội nghề nghiệp về chăm nuôi trâu sinh sản và làm du lịch cộng đồng; thành lập tổ nhóm trồng dưa chuột, tổ hợp tác trồng lạc, nhóm sở thích nuôi dê... Bước đầu các mô hình kinh tế này đã đi vào hoạt động, đúng theo nguyên tắc 5 tự: “Tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm” và 5 cùng: “Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề, dịch vụ; cùng mối quan tâm, cùng có sự chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi”. Là cơ sở để nhân rộng trong nhiệm kỳ tới. Trong 5 năm qua, Hội đã giúp 80 hộ thoát nghèo bằng các việc làm thiết thực như hỗ trợ vay vốn từ các ngân hàng, hỗ trợ ngày công lao động, khoa học - kỹ thuật sản xuất... Nhằm phát huy vai trò chủ thể, tính tích cực, chủ động của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội đã phối hợp vận động cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp 4,6 tỷ đồng, 11 nghìn ngày công. Kết quả làm mới được 5,5 km đường giao thông nông thôn, 12,3 km kênh mương, xây dựng 5 nhà văn hóa thôn, xây dựng, tu sửa và nâng cấp 13 phòng học. Hội viên tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hoá, thôn văn hoá; tham gia hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn. Góp phần đến hết năm 2022 xã đạt 14/19 tiêu chí và tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xã đạt đô thị loại V vào năm 2025. Trong nhiệm kỳ qua, đã có 15 hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Hội viên nông dân đoàn kết giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại thôn bản; tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng Hội vững mạnh. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội chuyển biến rõ nét; trình độ năng lực của cán bộ Hội được nâng lên, dần đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Công tác Hội và phong trào nông dân ngày một phát triển; vai trò, vị trí của tổ chức Hội tiếp tục được khẳng định. Với những dấu ấn đậm nét đạt được, nhiệm kỳ qua Hội Nông dân xã Phúc Sơn đã vinh dự được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp Hội.

Đại hội tiên hành bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã

Với tinh thần Đoàn kết – đổi mới – hội nhập – phát triển bền vững”. Hướng tới xây dựng "Nông nghiệp sinh thái, Nông thôn hiện đại, Nông dân văn minh". Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Phúc Sơn lần thứ X, xác định phương hướng chung của nhiệm kỳ 2023-2028 là xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, thực hiện hiệu quả vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp. Hội cũng xác định phấn đấu thực hiện 10 chỉ tiêu, 1 nội dung đột phá và 1 nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, quyết tâm cùng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc xây dựng xã Phúc Sơn ngày càng giàu đẹp, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ban Chấp hành ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành gồm 15 đồng chí, bầu Ban thường vụ gồm 3 đồng chí, bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã; bầu 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023 -2028.

Các tập thể, cá nhân điển hình được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Để kịp thời ghi nhận và biểu dương những thành tích của các tập thể và cá nhân tiêu biểu, dịp này, Hội Nông dân xã đã Quyết định tặng giấy khen cho 03 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Thuý Phượng

Tin cùng chuyên mục