Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 và Quyết định số 766 của Thủ tướng Chính phủ trong 9 tháng đầu năm 2023

Ngày 6/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 và Quyết định số 766/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ trong 9 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Lâm Bình có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 của huyện; Bưu điện huyện; Chi nhánh Viettel; các Ngân hàng đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các xã, thị trấn.

Trong 9 tháng năm 2023, Thực hiện Đề án 06, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành trên 60 kế hoạch, văn bản triển khai kịp thời, nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ. Tính đến tháng 9/2023, Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 cấp tỉnh  đã tổ chức 6 cuộc họp nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đưa ra phương hướng cũng như giải pháp khắc phục, đôn đốc riêng đối với các đơn vị đang chậm, muộn tiến độ. Kết quả đến thời điểm hiện tại có 1.824 TTHC, trong đó cấp tỉnh 1.476 TTHC; cấp huyện 218 TTHC; cấp xã 130 TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC, quy trình nội bộ, liên thông TTHC. Kết quả công khai đối với Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên Cổng dịch vụ công  quốc gia, tổng số điểm của tỉnh Tuyên Quang đạt  58,52/100 điểm, đứng thứ 56/63 địa phương (tăng 3 bậc so với 6 tháng đầu năm 2023). Trong đó, điểm đánh giá công khai, minh bạch 8,3/18 điểm; điểm đánh giá tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC đạt 18,5/20 điểm; Điểm đánh giá mức độ hài lòng đạt 17,2/18 điểm…

Tại điểm cầu huyện Lâm Bình

Tại huyện Lâm Bình việc thực hiện Đề án 06 đã đạt được nhiều kết quả. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tích cực tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang đóng quân trên địa bàn huyện về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06 trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia bằng nhiều hình thức phù hợp, trong đó ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện Đề án. Triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu trong đó đã triển khai thực hiện 7/11 dịch vụ công thuộc lĩnh vực công an, 12/25 DVC thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp. Toàn huyện có 11 cơ sở khám chữa bệnh đã được trang bị đầu đọc thẻ CCCD phục vụ khám chữa bệnh BHYT: Tổng số lượt dùng CCCD để quét mã Qrcode thành công là: 16.956/35.853 lượt, đạt tỷ lệ 47,3%. Tổng số tài khoản định danh điện tử phải thu nhận và kích hoạt là 38.740, trong đó đã thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử là 28.377 tài khoản đạt tỷ lệ 73,24 % (mức 1 là 3.484 tài khoản, mức 2 là 24.893 tài khoản).

Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi, làm rõ hơn những kết quả đạt được, nguyên nhân và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ số hóa hồ sơ TTHC; nâng cao tỷ lệ giao dịch qua môi trường điện tử, môi trường mạng... Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho rằng, trong 9 tháng đầu năm mặc dù các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên kết quả vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Nguyên nhân chính của những tồn tại hạn chế thuộc về nhận thức, trách nhiệm điều hành của người đứng đầu; ở một số cơ quan, đơn vị còn tình trạng thiếu tuân thủ kỷ luật hành chính; thiếu quyết tâm làm. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 tại cơ quan đơn vị mình; rà soát những tồn tại, hạn chế, những điểm nghẽn để khẩn trương khắc phục; tăng cường công tác quản lý, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án, nhất là nâng cao hiệu quả thực chất các DVC trực tuyến, công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp tham gia thực hiện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, Đề án 06 là một đề án lớn có tầm ảnh hưởng rộng, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nếu chúng ta không có sự quyết tâm, tâm huyết thì nhiệm vụ này khó có thể hoàn thành được yêu cầu đặt ra. Do vậy, các cấp, các ngành, các địa phương phải thể hiện được quyết tâm theo tinh thần chiến dịch.

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục