Ban Thường vụ Huyện uỷ Lâm Bình họp cho ý kiến vào các nội dung quan trọng

Sáng ngày 11/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thành Trung, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ Lâm Bình đã tổ chức cuộc họp để nghe, cho ý kiến vào nội dung dự thảo Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc thẩm quyền.

Tham dự có đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ; Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023. Theo đó, trong quý III và 9 tháng đầu năm 2023, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện hiệu quả và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (theo giá so sánh 2010) 9 tháng đầu năm đạt 213/423,68 tỷ đồng, bằng 50,6% kế hoạch, sản xuất các vụ bảo đảm khung thời vụ, diện tích đạt chỉ tiêu kế hoạch; công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh được chủ động, ứng phó kịp thời. Các công trình, dự án trọng điểm thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, đôn đốc. Công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực được tăng cường; các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, chú trọng, nhất là bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống gắn với phát triển du lịch. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học, tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đạt 49/48,5%, đạt 101% kế hoạch; công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được chăm lo, chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thu được nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng bộ được nâng lên; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, hăng hái tham gia lao động sản xuất và các phong trào thi đua yêu nước.

Ban Thường vụ Huyện uỷ Lâm Bình họp cho ý kiến vào các nội dung quan trọng

Tại cuộc họp, các đại biểu đồng tình cao với nội dung báo cáo nêu, đồng thời tập trung thảo luận bổ sung vào một số ý kiến vào báo cáo như: Cần đánh giá cụ thể từng chỉ tiêu đạt và chưa đạt; Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tổ chức các hoạt động với nhân dân ở cơ sở…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Trung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Văn phòng tổng hợp các ý kiến bổ sung sớm hoàn thiện báo cáo. Các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và chưa đạt để từ đó có giải pháp triển khai cụ thể trong 3 tháng cuối năm; Tiếp tục sát sao với cơ sở trong công tác chỉ đạo, nhất là tập trung cao độ trong việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thành xoá nhà tạm, dột nát cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.

Thuý Phượng - Công Đại

Tin cùng chuyên mục