Liên đoàn lao động huyện Lâm Bình tổ chức tập huấn nghiệp vụ dành cho cán bộ Công đoàn ở cơ sở năm 2023

Sáng 09/11, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Lâm Bình tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 200 đồng chí cán bộ Công đoàn chuyên trách Liên đoàn Lao động huyện, Ủy viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện; Ủy viên Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở trực thuộc huyện năm 2023.

Lớp tập huấn nghiệp vụ dành cho cán bộ Công đoàn ở cơ sở năm 2023

Tham gia lớp tập huấn các học viên được nghe đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện truyền đạt những nội dung về hướng dẫn kiểm tra, giám sát của Công đoàn; hướng dẫn đăng ký, cài đặt dịch vụ Smart CA cá nhân cho cán bộ, đoàn viên công đoàn để đăng ký số các thủ tục hành chính công; hướng dẫn các chức năng, tiện ích trên ứng dụng VneID (giải quyết dịch vụ công trực tuyến); tích hợp giấy tờ cá nhân dạng điện tử. Một số lưu ý khi cài đặt VneID; quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Công Đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Lâm Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Đại biểu tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ dành cho cán bộ Công đoàn ở cơ sở năm 2023

Qua đó các đại biểu đã tập chung thảo luận, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn và thực hiện tốt các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ Công đoàn cơ sở được nâng cao nhận thức, trang bị thêm những kỹ năng, phương pháp hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Nâng cao năng lực thực hiện chuyển đổi số và phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục