Xã Thổ Bình triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

Với mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2021, thời gian qua xã Thổ Bình đã huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Từ đó, đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đến nay, xã đã hoàn thành 14/ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đối với các tiêu chí chưa đạt là: Cơ sở vật chất văn hóa; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Hộ nghèo; Môi trường và An toàn thực phẩm, xã đã tổ chức triển khai kế hoạch và phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách thực hiện, với quyết tâm đạt 19/19 tiêu chí theo đúng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong năm 2020, xã Thổ Bình đã lồng ghép thực hiện có hiệu quả các Chương trình, dự án để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế. Cụ thể, đã bê tông hóa được 2.450 mét đường nội đồng, hoàn thiện 2 cầu tràn liên hợp tại các thôn Bản Pước, Nà Cọn. Nâng cấp tuyến đường liên thôn Bản Piát, Lũng Piát. Cung ứng tec nước cho 14 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 48 hộ gia đình mua giống lợn đen sinh sản, 63 hộ mua máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng. Với việc phát huy hiệu quả các nguồn lực tập trung xây dựng nông thôn mới, đến nay, các tuyến đường trục xã, thôn đã được bê tông hóa và thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo đi lại thuận lợi. 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp có đủ nước tưới tiêu. Có 1.294 hộ gia đình được sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 96,1%. Xã có chợ nông thôn theo quy hoạch và được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân. Xã đã hình thành được một số mô hình phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao như: trồng chè, lạc, chăn nuôi trâu nhốt vỗ béo, dê núi… Qua đó, góp phần tạo công ăn việc làm ổn định và nâng cao mức thu nhập cho người dân ngay tại địa phương. Trong năm, xã có 180 hộ nghèo thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 38% xuống còn 27,09%.

Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021 của xã Thổ Bình

Đến hết năm 2020, xã Thổ Bình còn 5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt, đó là: Cơ sở vật chất văn hóa; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Hộ nghèo; Môi trường và An toàn thực phẩm. Để về đích nông thôn mới vào cuối năm 2021, cấp ủy, chính quyền xã Thổ Bình sẽ huy động các nguồn lực và tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các thôn bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời phấn đấu thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Theo đó, xã tiếp tục đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục những nhà văn hóa đã được đầu tư xây dựng, ban hành quy chế quản lý và hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hóa cho 9 thôn. Đầu tư xây dựng 1 nhà văn hóa, 1 sân thể thao thôn, nâng tỷ lệ thôn có nhà văn hóa, sân thể thao lên 100%. Hỗ trợ xóa 24 nhà tạm, dột nát, vận động, hướng dẫn 337 hộ nâng cấp, chỉnh trang nhà ở, khuôn viên, nâng tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn lên 90,3%. Phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 37,95 triệu đồng/người. Triển khai các giải pháp hỗ trợ 362 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 11,8%. Tổ chức quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả các công trình cấp nước tập trung trên địa bàn, nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch lên 50%. Hướng dẫn 3 cơ sở sản xuất - kinh doanh xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ môi trường theo quy định, duy trì công tác vệ sinh đường làng ngõ xóm định kỳ tại các thôn bản. Vận động, hướng dẫn 281 hộ xây dựng 03 công trình vệ sinh nhằm nâng tỷ lệ hộ có nhà tắm, nhà tiêu, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%.

Với những giải pháp cụ thể đã được đề ra và quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch, tin tưởng rằng đến cuối năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Thổ Bình sẽ thực hiện thành công 19/19 tiêu chí xây dựng nông mới. Qua đó, góp phần nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Lâm Bình lên 4 xã.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục