Hồng Quang tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn

Xác định hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn là tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH, góp phần nâng cao đời sống người dân và thực hiện xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, xã Hồng Quang đã tập trung nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đạt những kết quả tích cực.

Vụ Xuân 2021 này, bà con nông dân ở thôn Bản Luông, xã Hồng Quang không còn phải chờ đợi nhau để dẫn nước về ruộng như những vụ trước nữa, bởi trong năm 2020 thôn vừa được đầu tư xây mới hơn 800 mét tuyến kênh mương từ đập Phai Luông về đến cánh đồng. Công trình được làm từ nguồn vốn Chương trình 135, với tổng kinh phí 450 triệu đồng. Từ khi kênh mương được đưa vào sử dụng, bà con trong thôn ai nấy đều vui mừng, phấn khởi, vì đã chủ động nước tưới cho sản xuất. 

Tuyến kênh mương của thôn Bản Luông hoàn thành đưa vào sử dụng, đã đáp ứng được nhu cầu sản xuất của người dân 

Theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2019-2020 đã được cấp trên phê duyệt, năm 2020 xã Hồng Quang được đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu như: kênh thủy lợi thôn Bản Luông, Thẳm Hon, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng thuộc nguồn vốn Chương trình 135. Cùng với đó,  từ nguồn vốn Chương trình xây dựng nông thôn mớihơn 4 tỷ đồng, xã Hồng Quang đã cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nà Nghè-Lung Luông-Thẳm Hon; bê tông hóa đường vào khu sản xuất Cốc phay, thôn Thượng Minh, xây dựng nhà bán trú Trường PTDT Bán trú TH và THCS; Hỗ trợ thiết bị nhà văn hóa cho một số thôn. Với sự đầu tư đồng bộ và hiệu quả nên đến nay, kết cấu hạ tầng nông thôn xã Hồng Quang đã và đang từng bước được hoàn thiện theo hướng xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, toàn xã có 37,9 km đường nông thôn được bê tông hóa, 33 km kênh mương được kiên cố hóa. Hệ thống trường học, nhà văn hóa các thôn bản từng bước được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. 

Hồng Quang tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng xây dựng nông thôn mới

Có thể thấy, các công trình được đầu tư xây dựng ở xã Hồng Quang đã thực sự phát huy hiệu quả, hợp lòng dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thời gian tới, xã Hồng Quang tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chú trọng công tác quản lý quy hoạch theo hướng đồng bộ và phát huy hiệu quả công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục