Xã Khuôn Hà duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí thu nhập và giảm nghèo

Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nói chung, tiêu chí thu nhập, giảm nghèo nói riêng, thời gian quan cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội xã Khuôn Hà đã tiếp tục thực hiện những giải pháp cụ thể, thiết thực khuyến khích người dân phát triển kinh tế, nâng cao mức thu nhập và giảm nghèo, nhằm duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt.

Thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, cuối năm 2018, gia đình chị Lương Thị Lệ ở thôn Nà Thom, xã Khuôn Hà đã được Nhà nước hỗ trợ 5 con dê cái sinh sản về nuôi. Để đàn dê phát triển và sinh sản tốt, gia đình chị thương xuyên theo dõi chăm sóc tốt và tiêm phòng đúng định kỳ theo lịch của UBND xã. Nhờ chịu thương, chịu khó trong chăn nuôi nên đàn dê của gia đình chị luôn phát triển khỏe mạnh và đã sinh sản được thêm 2 con. Từ việc được hỗ trợ chăn nuôi dê sinh sản có hiệu quả, đến nay, chị Lệ có việc làm ổn định và đã vươn lên thoát nghèo. 

Đàn dê từ Chương trình 30a của gia đình chị Lương Thị Lệ ở thôn Nà Thom, xã Khuôn Hà đang phát triển tốt

Để giúp người dân nâng cao mức thu nhập, giảm nghèo tạo tiền đề để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã Khuôn Hà đã phối hợp với các ngành chuyên môn của của huyện tập huấn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi cho người dân. Đồng thời, huy động, lồng ghép tất cả các nguồn vốn cho bà con nông dân vay phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa. Bằng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 30a, Chương trình 135, chính sách vay vốn phát triển sản xuất cho hộ nghèo… đã giúp nhiều hộ gia đình khó khăn về vốn của xã có cơ hội phát triển kinh tế để giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện nay, trên địa bàn xã Khuôn Hà đang duy trì và thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế như: chăn nuôi lợn đen, nuôi trâu bò sinh sản; chăn nuôi vịt đẻ trứng, chăn nuôi dê và trồng cây rau bò khai. Cùng với việc khuyến khích người dân tận dụng vào điều kiện lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, thời gian qua xã Khuôn Hà còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến huyện tuyên truyền, vận động người lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong nước nhằm góp phần nâng cao mức thu nhập cho bản thân và gia đình. Đến nay, xã có gần 23% tỷ lệ người lao động được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn ngày hoặc đào tạo dài hạn được cấp chứng chỉ nghề, đặc biệt đã có hàng trăm lao động được giải quyết việc làm tại các cơ sở sản xuất ở xã và tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh . Với nhiều giải pháp trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế và đi lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong nước, đến nay mức thu nhập bình quân đầu người của xã Khuôn Hà đạt 30 triệu đồng/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 10,95%. 

Để duy trì  và giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt nói chung, tiêu chí thu nhập nói riêng, thời gian tới xã Khuôn Hà cần tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi cho bà con nông dân. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các nguồn vay ưu đãi để đầu tư mở rộng phát triển sản xuất, chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ. Cùng với đó, người dân cũng cần phải chủ động hơn nữa vào việc phát triển kinh tế gia đình, để hướng tới giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Có như vậy, tiêu chí thu nhập, giảm nghèo mới được duy trì bền vững.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục