Trong 10 năm, huyện Lâm Bình đã thực hiện kiên cố hóa được 191,6 đường giao thông nông thôn

Để phát triển mạng lưới giao thông theo hướng thông suốt, bảo đảm thúc đẩy giao thương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trong gần 10 năm qua, huyện Lâm Bình đã thực hiện kiên cố hóa được 191,6 đường giao thông nông thôn.

Theo đó, đã xây dựng, kiên cố hóa 54,2 km đường trục xã, tỷ lệ kiên cố đạt 69,3%, tăng 29,5% so với năm 2011 và 24 % so với năm 2015; kiên cố hóa 88,5 km đường trục thôn, tỷ lệ kiên cố hóa đạt 64,7%, tăng 41% so với năm 2011 và 11,8% so với năm 2015; kiên cố hóa 4,4 km đường ngõ xóm, tỷ lệ kiên cố hóa đạt 50,6%, tăng 20,3% so với năm 2011 và 14,9% so với năm 2015; kiên cố hóa 44,5 km đường giao thông nội đồng, tỷ lệ kiên cố hóa đạt 62,8%, tăng 45,2% so với năm 2011 và 32,5% so với năm 2015, trong đó có 15,35 km thực hiện theo Nghị quyết số 03, ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh. Để có được kết quả trên, thời gian qua cùng với việc thực hiện có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước, huyện Lâm Bình còn tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất và tham gia ngày công lao động làm đường. Từ kết quả đã thực hiện được, tính đến hết tháng 6 năm 2019, toàn huyện đã có 5 xã đạt tiêu chí giao thông trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tăng 5 xã so với năm 2011.

Các tuyến đường giao thông được bê tông hóa luôn được bà con nhân dân bảo dưỡng, quét dọn vệ sinh sạch sẽ

Thời gian tới, UBND huyện Lâm Bình tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn, tranh thủ nguồn vốn từ các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng các tuyến đường. Đồng thời, làm tốt công tác duy tu bảo dưỡng, quản lý, sử dụng các công trình sau đầu tư; tiếp tục  huy động nguồn lực xây dựng 26,5km đường giao thông nông thôn.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục