Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Lâm Bình đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Thổ Bình

Ngày 26/3/2021, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ xây dựng xã Thổ Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Bí thư chi bộ, trưởng các thôn bản của xã Thổ Bình.

Toàn cảnh hội nghị

Theo kế hoạch, xã Thổ Bình sẽ về đích Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2021. Đến thời điểm này, Thổ Bình xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Điện; Trường học; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Lao động việc làm; Tổ chức sản xuất; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và an ninh. Mặc dù, đạt được những kết quả rất quan trọng nhưng trong quá trình thực hiện xã vấn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như: Công tác tuyên truyền ở một số thôn bản chưa thực sự đa dạng, sâu rộng; một bộ phận nhân dân còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước; hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới của xã còn lúng túng; sự phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo với thôn bản có lúc có việc chưa chặt chẽ. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn có giảm nhưng chưa bền vững; việc phát triển sản xuất, kinh doanh còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa có nhiều mô hình điển hình, mức thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với tiêu chuẩn của tiêu chí... Ngoài những nguyên nhân khách quan tác động như giá cả thị trường, dịch bệnh… còn có những nguyên nhân chủ quan là: Nhận thức của một số bà con nhân dân còn hạn chế;  Vai trò chủ thể, trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới chưa được phát huy tối đa… Hiện nay, xã còn 05 tiêu chí chưa đạt gồm: Cở sở vật chất văn hóa; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Hộ nghèo; Môi trường và An toàn thực phẩm.

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc và quyết tâm thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại vào cuối năm 2021, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận bàn giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra, sớm về đích theo kế hoạch. Trong đó, các đại biểu đã đi sâu vào thảo luận những nội dung như: tập trung chỉnh trang khuôn viên nhà ở; hỗ trợ vốn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản có lợ thế của địa phương như: chè san Khau mút, lạc, dê núi…; đầu tư phát triển du lịch tại các khu vực có tiềm năng lợi thế… xây dựng công trình nhà văn hóa, hệ thống kênh mương thủy lợi; đường giao thông liên thôn bản; công tác giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo; tăng cường công tác truyên truyền, vận động để nhân dân nâng cao nhận thức và tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương; Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể và cán bộ được giao phụ trách các thôn bản, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

Đ/c Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu những ý kiến thảo luận của các đại biểu dự hội nghị, đồng thời đồng chí giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn của huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã và các thôn bản, hằng tuần, hằng tháng tổ chức giao ban đánh giá từng công việc cụ thể, vướng mắc ở đâu khắc phục ngay đến đó; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời phát huy vài trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Trên tinh thần chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, cùng với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị của huyện, của xã và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã, tin tưởng rằng xã Thổ Bình sẽ thực hiện thành công Chường trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới théo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục