Lâm Bình đổi thay tích cực từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân huyện Lâm Bình không ngừng được nâng lên. Đến nay, toàn huyện có 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 4 đến 5%/năm; đường bê tông sạch đẹp đến từng thôn bản, ngõ xóm, điện bừng sáng bản làng... tạo nên diện mạo tươi mới, kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Thượng Lâm là xã đầu tiên của huyện Lâm Bình đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, hiện nay xã đang tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhờ có chương trình xây dựng nông thôn mới mà cơ sở hạ tầng nông thôn của xã Thượng Lâm từng bước được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Nhận thức của người dân đã nhạy bén trong việc phát triển các mô hình kinh tế theo hướng hàng hóa, phù hợp với thế mạnh của địa phương để phát triển du lịch cộng đồng Homestay, chăn nuôi trâu nhốt vỗ béo, nuôi dê, nuôi cá, trồng rau bò khai và cây ăn quả. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vũng cho ngươi dân. 

Các mô hình phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế đã và đang xuất hiện nhiều ở Lâm Bình

Qua hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Lâm Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Toàn huyện đã kiên cố hóa được 191,6 km đường giao thông nông thôn, 84,5 km kênh mương. Xây dựng 5 nhà văn hóa xã, 44 nhà văn hóa thôn bản, cải tạo nâng cấp 3 sân thể thao xã, 6 sân thể thao thôn và nhiều công trình khác. Huyện đã có 3 xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 14,3 tiêu chí, tăng 10,8 tiêu chí so với năm 2011. Kinh tế nông thôn có sự chuyển biến tích cực theo định hướng cơ cấu lại sản xuất, bước đầu đã hình thành mô hình liên kết sản xuất chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm như: mô hình nuôi trâu vỗ béo, chăn nuôi dê, trồng lạc. Chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, các gia trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới được phát huy, nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thực hiện Nghị quyết Đại hội biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Lâm Bình sẽ tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ Nhà nước, từ tỉnh, đặc biệt tuyên truyền, vận động Nhân dân, các doanh nghiệp đồng tình, hưởng ứng tích cực tham gia duy trì và nâng cao chất lượng các xã, các tiêu chí đã đạt chuẩn. Đồng thời, phấn đấu có thêm ít nhất 2 xã đạt chuẩn, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 100% các xã đạt tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm, trường học và cơ sở vật chất trường học, văn hóa, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, điện, giao thông, thủy lợi; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với làng văn hóa du lịch ở những nơi có điều kiện, tạo tiền đề vững chắc để huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo. 

Diện mạo trung tâm các xã đang đổi thay từng ngày nhờ có Chương trình xây dựng nông thôn mới

Những kết quả đạt được từ việc thực hiện xây dựng nông thôn mới của huyện Lâm Bình hôm nay là sự kết tinh sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, giữa ý Đảng với lòng dân. Việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện trong giai đoạn tiếp theo, sẽ là tiền đề, cơ hội để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, từ đó góp phần xây dựng huyện vùng cao Lâm Bình ngày càng khởi sắc đi lên.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục