Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lâm Bình với nguồn vốn ưu đãi cho người nghèo phát triển kinh tế

Trong những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình, đã tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đến với hàng nghìn hộ được tiếp cận vốn. Nhờ có nguồn vốn đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chương trình về xóa đói, giảm nghèo góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những năm trở về trước, gia đình Anh Phù Đức Minh, dân tộc Pà Thẻn, sống tại thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, là một trong những hộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có vốn để đầu tư phát triển sản xuất và chăn nuôi. Đầu năm 2015, gia đinh anh Minh, được Ngân hàng chính sách xã hội huyện, tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng, với lãi suất ưu đãi, gia đình Anh Minh đã đầu tư, tu sửa chuồng trại và mua 2 con trâu cái để chăn nuôi, sau hơn 2 năm chăm sóc, 2 con trâu mẹ đã đẻ được 2 con trâu nghé, qua quá trình chăm sóc tốt, hiện gia đình anh đã bán 1 con để đầu tư làm nhà ở, phục vụ khách đến tham quan với loại hình du lịch cộng đồng Homestay. Ngoài ra anh còn kết hợp chăn nuôi lợn thương phẩm và các loại gia cầm. Do sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích đã giúp gia đình anh Minh, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, trở thành một trong những hộ có thu nhập khá ở thôn Thượng Minh.

Anh Phù Đức Minh, thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, chăm sóc đàn trâu của gia đình

Ngân hàng CSXH huyện Lâm Bình, trao đổi với nhân dân về nguồn vốn

Đến nay, NHCSXH huyện, đang thực hiện cho vay 13 chương trình tín dụng ưu đãi, trong đó, có chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, chương trình cho vay học sinh, sinh viên; chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, ở các điểm giao dịch các xã đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức về quản lý hoạt động tín dụng chính sách, đến cách nghĩ, cách làm của các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, ý thức có vay có trả của người dân, dẫn đến chất lượng tín dụng chính sách được nâng lên rõ rệt. Tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách, qua các năm trên địa bàn huyện Lâm Bình, đạt trên 300 tỷ đồng với trên 13.500 lượt khách hàng vay vốn. Trong đó, cho vay hộ nghèo 6 nghìn lượt, trên 170 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo gần 1.300 lượt, 47 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn có trên 1.500 lượt trên 43 tỷ đồng; cho vay theo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn có gần 2 nghìn lượt hộ vay trên 18 tỷ đồng; ngoài ra NHCSXH huyện đã cho các xã vay để thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, số tiền hơn 73 tỷ đồng.

Ngân hàng CSXH giải ngân cho nhân dân

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, với các chương trình tín dụng ưu đãi triển khai trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực, kịp thời định hướng phát triển kinh tế cho các hộ nghèo, đây không chỉ là một trong những nguồn lực quan trọng để tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của địa phương.

 

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục