Lăng Can triển khai chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho hộ nghèo

Thực hiện dự án hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đã được hỗ trợ téc chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Qua đó, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các hộ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Là một trong những hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thuộc dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, anh Bàn Đức Kiên ở tổ dân phố Khau Quang, thị trấn Lăng Can vui mừng, phấn khởi khi nhận được một téc chưa nước sinh hoạt. Anh Kiên chia sẻ, bây giờ có téc chứa nước gia đình không phải sử dụng xô, chậu để chứa nước sinh hoạt, mà giúp gia đình thuận tiện sử dụng nguồn nước hằng ngày hợp vệ sinh.  

Anh Bàn Đức Kiên, tổ dân phố Khau Quang, thị trấn Lăng Can vui mừng, phấn khởi khi nhận téc chứa nước sinh hoạt 

Thực hiện dự án hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ năm 2022 đến nay trên địa bàn thị trấn Lăng Can đã có 144 hộ nghèo được hỗ trợ téc chứa nước sinh hoạt. Căn cứ vào nhu cầu và việc bình xét đối tượng thụ hưởng có đề nghị hỗ trợ từ các tổ dân phố, UBND thị trấn đã tham mưu để huyện hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng. Người dân khi nhận téc chứa nước rất phấn khởi. Thực hiện chương trình này vừa giúp các hộ gia đình nghèo trang bị được dụng cụ chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, vừa góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn.

Có téc chứa nước các hộ gia đình được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ

Cùng với hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho người dân, thị trấn Lăng Can còn triển khai hỗ trợ các hộ gia đình thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất theo Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Qua đó, đã giúp các hộ an tâm phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục