Lâm Bình tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Sáng ngày 21/6, UBND huyện Lâm Bình phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên bưu điện trực tiếp tham gia vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hiền, UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Một cửa liên thông; đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; quy trình nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến; thanh toán trực tuyến; chuẩn hoá, nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính phục vụ cho việc triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Chứng thực điện tử; Hướng dẫn thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; Hướng dẫn thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị triển khai các phần mềm trên Cổng dịch vụ công trực tuyến Quốc gia

Thông qua việc tập huấn đã trang bị kỹ năng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho các cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, thúc đẩy thói quen làm việc trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử, tạo bước thay đổi đột phá trong các quy trình xử lý, giải quyết công việc với sự hỗ trợ hiệu quả của các ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trên cơ sở đó tham mưu cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đầy đủ, kịp thời, có chất lượng, hiệu quả các nội dung hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay. 

Thuý Phượng

Tin cùng chuyên mục