Huyện Lâm Bình tập trung gieo cấy lúa vụ Mùa

Vụ Mùa 2023, toàn huyện Lâm Bình gieo cấy 2.165 ha lúa. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, có nguồn nước sản xuất và mạ đủ tuổi cấy, các hộ nông dân trên địa bàn huyện đang tập trung nhân lực, vật lực ra đồng làm đất và gieo cấy trong khung thời vụ. Nhờ có sự chủ động trong công tác chuẩn bị, đến nay toàn huyện đã gieo cấy được trên 50% diện tích.

Vụ Mùa này, gia đình bà Nguyễn Thị Huế ở tổ dân phố Phai Tre A, thị trấn Lăng Can gieo cấy 2.600 mét vuông diện tích giống lúa lai Thuỵ Hương. Để đảm bảo tiến độ gieo cấy lúa vụ Mùa, gia đình bà luôn chủ động chăm sóc tốt cho diện tích mạ, làm đất, vệ sinh đồng ruộng theo quy trình kỹ thuật. Hiện nay, sau khi diện tích mạ đã đủ tuổi cấy và tranh thủ có nguồn nước sản xuất, bà Huế đã tập trung nhân lực ra đồng gieo cấy được gần một nửa diện tích đất trồng lúa vụ Mùa của gia đình. 

Gia đình bà Nguyễn Thị Huế, tổ dân phố Phai Tre A đang triển khai gieo cấy lúa vụ Mùa

Với mục tiêu phấn đấu gieo cấy lúa mùa đạt diện tích theo kế hoạch đề ra, huyện Lâm Bình đã tập trung chỉ đạo các địa phương, cơ quan chuyên môn chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ Mùa. Tuyên truyền, vận động bà con vệ sinh đồng ruộng trước khi gieo cấy; sử dụng nguồn nước tưới hợp lý trong những ngày nắng nóng, khô hạn kéo dài để đảm bảo có đủ nguồn nước phục vụ sản xuất. Với việc chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Mùa, đến nay, toàn huyện Lâm Bình đã gieo cấy được trên 50% diện tích, trong đó, nhiều địa phương như xã Thổ Bình, Minh Quang, Phúc Sơn có tiến độ gieo cấy đạt trên 98% diện tích. Để đảm bảo tiến độ sản xuất trong khung thời vụ, đội ngũ cán bộ khuyến nông của huyện cũng đã và đang bám sát đồng ruộng, kịp thời hướng dẫn bà con kỹ thuật, các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh hại cho lúa sau cấy. 

Bà con nông dân trên địa bàn huyện Lâm Bình phấn đấu gieo cấy hết diện tích lúa trong khung lịch thời vụ 

Để góp phần tăng năng suất, sản lượng lương thực của cả năm, trong vụ Mùa 2023, huyện Lâm Bình tiếp tục khuyến khích bà con đưa các giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng và kết hợp sản xuất theo phương pháp hữu cơ nhằm bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng và môi trường đồng ruộng. Ngoài ra, chỉ đạo Ban Quản lý các công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương, khơi thông dòng chảy đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất của bà con và chủ động phòng chống ngập úng khi có mưa lớn xảy ra.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục