Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Cải cách hành chính huyện Lâm Bình” năm 2023 trao giải nhất tuần thi thứ 2

Kết thúc tuần thi thứ hai, Cuộc thi “Tìm hiểu Cải cách hành chính huyện Lâm Bình” năm 2023 có trên 1000 lượt thi, Ban tổ chức đã trao giải cho người trả lời có số lượng câu hỏi nhanh nhất, đúng nhất và sớm nhất cho ông Chẩu Xuân Hòa, đơn vị Trường Tiểu học Thượng Lâm, xã Thượng Lâm.

Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Cải cách hành chính huyện Lâm Bình” năm 2023 trao giải nhất tuần thi thứ 2 cho ông Chẩu Xuân Hòa, đơn vị Trường Tiểu học Thượng Lâm

Tuần thi thứ hai Cuộc thi “Tìm hiểu Cải cách hành chính huyện Lâm Bình” năm 2023, bắt đầu từ 00h00” ngày 12/6 và kết thúc vào lúc 00h00 ngày 19/6. Kết thúc tuần thi thứ hai có trên 1000 lượt người tham gia cuộc thi. Sau khi tổng hợp kết quả, Ban Tổ chức báo cáo kết quả và công bố giải nhất tuần thi thứ hai cho ông Chẩu Xuân Hòa, đơn vị Trường Tiểu học Thượng Lâm, xã Thượng Lâm.

Hiện nay, Cuộc thi “Tìm hiểu Cải cách hành chính huyện Lâm Bình” năm 2023 đang diễn ra tuần thi thứ 3, để cuộc thi đạt kết quả cao và lan tỏa đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện, Ban tổ chức cuộc thi đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia cuộc thi hàng tuần trên phần mềm thi tại địa chỉ: http://lambinh.tuyenquang.gov.vn hoặc http://lambinh.timhieu.online/CaiCachHanhChinh/Thi để nâng cao hiểu biết về chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó thúc đây phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục