Hội Nông dân huyện Lâm Bình phát huy hiệu quả nguồn ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội

Hội Nông dân huyện Lâm Bình đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện thực hiện tốt các nội dung công việc ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, làm cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách. Qua đó, giúp các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Điển hình có gia đình anh Tráng A Linh, ở thôn Chẩu Quân, xã Bình An, là hộ di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang. Những năm đầu mới chuyển về nơi ở mới đời sống gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, thiếu kiến thức chăn nuôi, trồng trọt. Đến năm 2014, thông qua tổ chức Hội Nông dân, anh Linh đã được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 50 triệu đồng về đầu tư vào nuôi trâu vỗ béo, ban đầu anh chỉ nuôi từ 2 đến 3 con, thấy hiệu quả kinh tế cao, anh đã mạnh dạn nâng mức vay vốn lên 100 triệu đồng để đầu tư mở rộng chuồng trại và tăng số lượng  từ 6 đến 8 con trâu, bò. Từ mô hình chăn nuôi trâu, bò vỗ béo đã mang lại cho gia đình khoản thu nhập đạt từ 70 đến 80 triệu đồng/năm. 

Mô hình nuôi trâu, bò vỗ béo của gia đình anh Tráng A Linh, Chi hội Nông dân thôn Chẩu Quân, xã Bình An

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng nguồn vốn uỷ thác qua tổ chức Hội Nông dân huyện Lâm Bình đạt gần 98 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 23,9% tổng dư nợ ủy thác, với hơn 1.891 hộ hội viên vay còn dư nợ, thông qua 50 tổ tiết kiệm và vay vốn. Từ nguồn vốn được vay, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững. Theo ông Quan Văn Phùng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lâm Bình cho biết, nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã hỗ trợ cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện có được nguồn vốn đầu tư sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới. 

Đ/c Quan Văn Phùng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lâm Bình (trái) đi kiểm tra việc sử dụng vốn vay tại các chi hội ở cơ sở

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, mang đồng vốn tín dụng chính sách kịp thời đến với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách của huyện, tạo điều kiện cho các hộ vay mạnh dạn đầu tư, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả trên địa bàn góp phần thực hiện thắng lợi công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục