Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 họp đánh giá tiến độ thực hiện các chương trình, dự án năm 2023

Sáng ngày 2/6, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 đã tổ chức họp đánh gia tiến độ thực hiện các chương trình, dự án của năm 2022 và năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 bao gồm năm 2022 được kéo dài sang năm 2023 là 343. 715,98 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 93.390 triệu đồng; Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 114. 651 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 15. 278,354 triệu đồng. Vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 74.264,999 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 41.824,125 triệu đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 4.307 triệu đồng.

Kết quả thực hiện đến thời điểm này, đối với vốn đầu tư phát triển: Tổng kế hoạch vốn đã giải ngân là 15. 056,081 triệu đồng, đạt 7%, trong đó: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Đã thực hiện giải ngân 5.451 triệu đồng, đạt 6%. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Đã thực hiện giải ngân 5.085,510 triệu đồng, đạt 4%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Đã giải ngân 4.518,971 triệu đồng, đạt 30%. Vốn sự nghiệp: Tổng kế hoạch vốn đã giải ngân 2.155,293 triệu đồng, đạt 2%, chủ yếu vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Trong qua trình triển khai, các cơ quan Ban chỉ đạo đã chủ động tham mưu thực hiện phân bổ, bố trí vốn, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, trình tự thủ tục đầu tư đảm bảo theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, các văn bản hướng dẫn quy định hiện hành. Các chủ đầu tư đã tập trung đẩy nhanh công tác lập hồ sơ, trình tự các bước về đầu tư, công tác lập dự toán thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần. Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công được kiểm soát chặt chẽ, các công trình đang thi công đảm bảo chất lượng theo quy định.

Tuy nhiện, trong quá trình triển khai thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như: Việc tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án vẫn còn chậm so với yêu cầu, giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân thanh toán còn thấp, tiến độ xây dựng, giải ngân một số công trình, dự án còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân do năng lực quản lý của chủ đầu tư dự án vẫn còn nhiều hạn chế; một số nhà thầu chưa tập trung triển khai thi công, dẫn đến tình trạng thi công kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của huyện. Một số các công trình, dự án hiện nay đang thực hiện các bước về đầu tư, một số công trình đã thực hiện ký hợp đồng và khởi công, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân còn thấp.

Tại cuộc họp các đồng chí đại biểu đã thảo luận tập trung vào các nội dung như: đẩy nhánh tiến độ thi công các công trình, dự án; những khó khăn, vướng mắc cân tháo gỡ; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn; vài trò, trách nhiệm của các đồng chí thành viên ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã; công tác tuyên truyền, vận động… 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, thanh toán vốn ngay khi có khối lượng. Đối với các công trình đã tạm ứng khối lượng, đề nghị các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, làm các thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành chuyển Kho bạc Nhà nước kiểm soát thanh toán. Đối với các công trình đã hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, khẩn trương lập hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán để từ đó có cơ sở để điều chỉnh bổ sung và tất toán vốn đầu tư. Tổng hợp, phân tích, đánh giá chặt chẽ tình hình tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các chương trình, dự án đã được đầu tư, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân.

PV

Tin cùng chuyên mục