Huyện uỷ Lâm Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 03 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày 27/ 11 Huyện uỷ Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12/ 6/ 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ; Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Huyện uỷ; các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện; Trung tâm Chính trị huyện.
Đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Đảng bộ huyện Lâm Bình có 27 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 14 đảng bộ cơ sở, 13 chi bộ cơ sở và 178 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, với 3.654 đảng viên. Qua 02 năm triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhận thức của các cấp ủy đảng và đảng viên về các quy định, nguyên tắc, cơ cấu tổ chức trong Đảng, trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Công tác đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Hằng năm, 100% tổ chức tổ chức cơ sở đảng được đánh giá trong sách, vững mạnh; 100% cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Huyện ủy luôn thực hiện nghiêm các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được thực hiện gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên. Hàng năm 100% Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% trưởng thôn là đảng viên, 87,03% Trưởng Ban công tác Mặt trận là đảng viên; 100% Bí thư cấp ủy xã không phải người địa phương; Chất lượng đội ngũ, cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ được nâng lên, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của địa phương từ đó tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân. Từ năm 2020 đến nay, đã tổ chức 08 Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đã thu hút trên 1.000 lượt cán bộ và Nhân dân là đại diện các hộ gia đình tham dự; hội nghị lắng nghe và tiếp thu 78 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, tập trung vào các vấn đề như: Nông, lâm nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng; quản lý đất đai; chế độ chính sách, an sinh xã hội; các chương trình mục tiêu quốc gia...

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Đề án 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại huyện Lâm Bình còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, quán triệt Đề án số 03-ĐA/TU ở một số cấp ủy chưa được thường xuyên, nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Trong thời gian tới các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện Lâm Bình tiếp tục tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 – 2025. Thường xuyên củng cố, kịp thời kiện toàn, nâng cao chất lượng cấp ủy viên các cấp, đội ngũ, cán bộ công chức cấp huyện và cấp xã. Đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho cấp uỷ, Bí thư chi bộ; Chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên nhất là trong các loại hình doanh nghiệp, thôn, bản, nhất là những chi bộ có đồng bào theo đạo, chi bộ ít đảng viên./.

Kim Thoa - Tùng Lâm

Tin cùng chuyên mục