Lâm Bình sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2022

Ngày 29/11, Huyện ủy Lâm Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 – 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, UBMTTQ huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Sau hơn 02 năm triển khai, tổ chức thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, người đứng đầu các chi ủy chi bộ và đảng viên đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hằng năm, 100% chi bộ thực hiện đúng quy định về sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 01 lần, sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý 01 lần. Tỷ lệ chi bộ thực hiện đúng quy định về sinh hoạt chi bộ thường kỳ đạt 97%. Tỷ lệ chi bộ thực hiện đúng về sinh hoạt chuyên đề đạt 89% trở lên. Tỷ lệ đảng viên thực hiện sinh hoạt tại mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ đạt từ 90% trở lên. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt 93% trở lên; 100% chi bộ thực hiện nghiêm túc, đánh giá sát thực chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Từ năm 2020 đến tháng 9 năm 2022 toàn huyện kết nạp được 179 đảng viên. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại sát thực chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Hằng năm, số chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%. Đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 85%.

Đại biểu dự hội nghị

Chất lượng sinh hoạt chi bộ có sự chuyển biến tích cực; nội dung sinh hoạt chi bộ đã thể hiện rõ nét hơn về tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ đã giúp đảng viên gương mẫu, nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời và chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên do cấp ủy, chi bộ phân công và đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đội ngũ Bí thư chi bộ được rèn luyện trong thực tiễn, trách nhiệm của đảng viên đối với chi bộ được nâng cao, nên việc thảo luận và ra nghị quyết, phương hướng thực hiện sát với thực tế đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì thảo luận

Mặc dù chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được nâng lên nhưng nội dung sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ chưa đáp ứng yêu cầu, chương trình đề ra; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thường kỳ có nơi còn thấp; việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên có nội dung chưa sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; việc liên hệ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương chưa thường xuyên. Việc đánh giá công tác tháng trước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng tiếp theo của một số chi bộ còn chung chung…

Đại biểu phát biểu thảo luận

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những việc đã làm được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới; đồng thời đánh giá mức độ tác động của việc sinh hoạt chi bộ đối với kết quả đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Hà Khánh - Công Đại

Tin cùng chuyên mục