Đảng bộ Cơ quan Đảng đoàn thể huyện Lâm sôi nổi hoạt động với Nhân dân ở cơ sở

Nhằm thực hiện hiệu quả Đề án số 02 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, Kế hoạch số 54 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Lâm Bình về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở. Vừa qua, Đảng bộ Cơ quan Đảng đoàn thể huyện Lâm Bình đã vận động cán bộ, đảng viên, công chức, tham gia các hoạt động cùng với Nhân dân tại thôn Bản Pước, xã Thổ Bình.

Tuyến đường vào khu sản xuất ở thôn Bản Pước, xã Thổ Bình khi chưa được bê tông hoá đi lại rất khó khăn, gây ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng, thu hoạch cây màu của bà con. Đến nay, con đường này được cán bộ, đảng viên, công chức sinh hoạt tại Đảng bộ Cơ quan Đảng đoàn thể huyện Lâm Bình, cùng với cán bộ, công chức của xã Thổ Bình và bà con trong thôn đoàn kết cùng nhau phấn đấu thực hiện hoàn thành theo kế hoạch. Việc làm có ý nghĩa thiết thực này, đã góp phần động viên, khích lệ tinh thần bà con thi đua xây dựng nông thôn mới, ý Đảng lòng dân được thắt chặt. 

Bám sát vào tình hình thực tế ở địa bàn được phân công phụ trách, hàng tháng Đảng uỷ Cơ quan Đảng đoàn thể huyện Lâm Bình đã lựa chọn những công việc cụ thể, thiết thực tham gia hoạt động có hiệu quả với nhân dân như: tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, giúp đỡ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác dân vận, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Đồng thời chia sẻ, động viên, cổ vũ Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. 

Có thể thấy, hoạt động lao động cùng Nhân dân tại cơ sở của Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Lâm Bình đã tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa cán bộ, đảng viên với người dân. Qua đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và động viên nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động, sản xuất, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục