Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ dạy và học ở trường THCS và THPT Thượng Lâm

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học đang góp phần đắc lực quyết định thành công trong đổi mới giáo dục phổ thông. Trong nhiều năm qua, Trường THCS và THPT Thượng Lâm đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ dạy và học.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học môn Địa Lý tại trường THCS và THPT Thượng Lâm

Tiết học môn Địa Lý của lớp 12C2 trường THCS và THPT Thượng Lâm, các em học sinh được tiếp cận với những hình ảnh trực quan, sinh động đã giúp các em hứng thú với tiết học hơn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học với giáo án phong phú, giúp giáo viên khắc phục được những hạn chế so với phương pháp dạy truyền thống. Từ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạỵ học, giúp các em học sinh hiểu bài một cách sâu rộng hơn, khai thác được nhiều yếu tố và chủ động tích cực trong bài học, cũng như vận dụng vào làm bài tập. 

Trường THCS và THPT Thượng Lâm, có 7 phòng học bộ môn. Xác định ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục, nhà trường đã quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về vai trò, lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; tổ chức tập huấn khai thác, sử dụng phần mềm hỗ trợ giảng dạy các môn học cho cán bộ, giáo viên toàn trường; thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên. Từ đó, giáo viên ứng dụng để thiết kế bài giảng điện tử; tìm kiếm, chọn lọc khai thác các tài liệu trên mạng để phục vụ công tác giảng dạy. 

Nhờ công nghệ thông tin các tiết học được sinh động hơn, tránh nhàm chán cho người học

Thời gian tới, để việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ dạy và học được hiệu quả, nhà trường tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, lợi ích và hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; tổ chức, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên về ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và cha mẹ học sinh, khuyến khích giáo viên, các tổ chuyên môn phát huy tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục