Trường TH Thổ Bình điển hình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, gắn với nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trường Tiểu học Thổ Bình đã tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục Tiểu học do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành. Qua đó, góp phần đưa chất lượng giáo dục và đào tạo của địa phương từng bước được nâng cao.

12 phòng học mới được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, với đầy đủ trang thiết bị, đường truyền internet, được Trường Tiểu học Thổ Bình đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả ngay từ đầu năm học 2022 - 2023. Được trang bị đầy đủ cơ sở vất chất, trang thiết bị dạy học đã giúp nhà trường triển khai thực hiện thuận lợi công tác đổi mới giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; hỗ trợ giáo viên thay đổi phương pháp dạy học, phát huy hiệu quả giảng dạy thông qua các bài giảng điện tử, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh. 

Trường Tiểu học Thổ Bình đã phát huy sự năng động sáng tạo cho học sinh

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Trường Tiểu học Thổ Bình đã năng động, sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, cũng như thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành. Gắn thực hiện Nghị quyết số 29 với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu tự rèn luyện của mỗi thầy cô giáo trong nhà trường. Giáo viên tích cực tham gia hội thi làm đồ dùng dạy học, hội thi Giáo viên dạy giỏi, Giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổ chức các chuyên đề về chuyên môn, phương pháp giảng dạy phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy; Xây dựng môi trường học tập thân thiện, giúp học sinh có quyền trong giáo dục và khuyến khích sự tham gia của học sinh trong mọi hoạt động, đảm bảo nguyên tắc không phân biệt đối xử, tạo sự công bằng cho học sinh trong đánh giá, nhận xét, khen thưởng. Mặt khác, huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất của trường để phục vụ dạy và học. Với những kết quả đã đạt được, trong 10 năm vừa qua, nhà trường đã có hơn 30 Sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở và có 6 Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh. Có 133 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp; Hằng năm có từ 22 đến 25 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 4 đến 6 giáo viên đạt Giáo viên dạy giỏi cấp huyện và có 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Nhà trường được UBND tỉnh tặng danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc và tặng cờ thi đua; Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt”. 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Trong thời gian tới, Chi bộ, Ban Giám hiệu Trường TH Thổ Bình sẽ phát huy tính tiên phong, năng động, sáng tạo, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham gia các phong trào thi đua của Ngành, thi đua yêu nước tại địa phương. Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giáo viên có cơ hội học tập nâng cao trình độ tay nghề. Phấn đấu mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đều xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của nhà giáo đối với thế hệ trẻ thông qua dạy chữ và giáo dục đạo đức chính trị tư tưởng cho học sinh.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục