Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ dân vận và cán bộ mặt trận ở cơ sở năm 2023

Sáng 8/11, Ban Dân vận Huyện uỷ - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Bình, phối hợp với Trung tâm chính trị huyện, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ dân vận và cán bộ mặt trận ở cơ sở năm 2023.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ dân vận và cán bộ mặt trận ở cơ sở năm 2023

Trong thời gian 1 ngày, 110 học viên là các đồng chí trong Khối Dân vận các xã, thị trấn và Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố được tiếp thu các các nội dung về công tác tuyên truyền, vận động các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Vai trò của công tác dân vận cấp huyện trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện. Một số vấn đề về công tác dân tộc, công tác tôn giáo.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ dân vận và cán bộ mặt trận ở cơ sở năm 2023

Thông qua, hội nghị tập huấn nhằm tăng cường hơn nữa công tác tham mưu giúp cấp ủy trong thực hiện công tác dân vận của Đảng, công tác dân tộc, công tác tôn giáo đối với đội ngũ cán bộ Khối Dân vận ở cơ sở. Qua đó, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ Khối Dân vận ở cơ sở về vai trò công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới, tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục