Sổi nổi phong trào Thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện Lâm Bình

Những năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng đã được lực lượng vũ trang huyện Lâm Bình triển khai thực hiện nghiêm túc. Qua đó, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự​ huyện hỗ trợ người dân lắp đặt kênh mương. 

Là đơn vị Tiểu đội tự vệ tiêu biểu của huyện trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiểu đội Tự vệ Ban quản lý dự án huyện đã tham mưu cho Chi bộ, Ban Giám đốc thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhất là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, quân số tự vệ tham gia huấn luyện luôn đảm bảo đạt 100% quân số, qua kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% trở lên đạt khá, giỏi; đảm bảo an toàn tuyệt đối.  

Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự huyện tham gia khắc phục hậu quả mưa, lũ tại trường THPT Lâm Bình.

Còn đối với Trung tá Trần Xuân Sơn, trợ lý Dân quân Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Lâm Bình. Hiện nay, toàn huyện có 1.028 dân quân tự vệ, đạt 100% so với biên chế, trong đó, Đảng viên 289 người; Đoàn viên 691 người.  Để thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng trong xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV), Trung tá Trần Xuân Sơn đã tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV cho mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, “xây dựng nông thôn mới"...Trong 5 năm qua đã huy động 3.565 ngày công, làm mới 12km kênh mương nội đồng, khơi thông 20km rãnh thoát nước, phát quang 25km đường liên thôn, liên xã, giúp đỡ 25 gia đình có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà ở; san lấp, đổ bê tông 12km đường liên thôn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quan sự huyện giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đổ bê tông nền nhà tại xã Phúc Yên.

Giai đoạn 2019 - 2024, Lực lưỡng vũ trang huyện Lâm Bình đã phát động, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả 05 phong trào thi đua Quyết thắng, 32 đợt thi đua đột kích, cao điểm, thông qua thực hiện các phong trào, các đợt thi đua đã có 63 tập thể, 154 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng của các cấp, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Trong giai đoạn 2024 – 2029, lực lượng vũ trang huyện Lâm Bình tập trung làm tốt công tác tham mưu, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là những nội dung về xây dựng Quân đội, thực hiện các tiêu chuẩn trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu vực phòng thủ, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Góp phần, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình đã đề ra.

Kim Thoa - Công Đại

Tin cùng chuyên mục