Phúc Yên xây dựng lực lượng vuc trang xã vững mạnh

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phúc Yên đã tập trung xây dựng lực lượng vũ trang của xã vững mạnh toàn diện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vai trò, chức năng làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh của địa phương. 

Trong 5 năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và trực tiếp là Ban chỉ huy quân sự huyện Lâm Bình, công tác quốc phòng an ninh được củng cố, lực lượng dân quân được quan tâm, xây dựng ngày càng phát triển vững mạnh, rộng khắp, góp phần xây dựng LLVT xã vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Hằng năm Ban chỉ huy quân sự xã đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền những văn bản pháp luật của nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng đến với cán bộ đảng viên, cán bộ chiến sỹ dân quân và đối với tất cả mọi người dân nắm bắt và chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Triển khai thực hiện tốt Luật Dân quân Tự vệ, các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của cấp trên về công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn xã. Nhờ đó, mà Ban CHQS xã đã thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Công an tuần tra kiểm soát về phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ dân quân nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng lối sống trong sạch lành mạnh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác tuyển quân hàng năm đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, quản lý chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hằng năm.


Ban chỉ huy Quân sự xã Phúc Yên tô chức huấn luyện cho các chiến sỹ dân quân tự vệ

Để đảm bảo quân số huấn luyện hàng năm, Ban chỉ huy Quân sự cũng đã tham mưu cho thường trực Đảng ủy, UBND xã triển khai tới các thôn đội trưởng rà soát thanh niên đủ tuổi, có đủ điều kiện và tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe, có uy tín với nhân dân, qua đó lựa chọn hơn 200 người để kết nạp vào lực lượng dân quân nòng cốt, nhất là đối với lực lượng dân quân cơ động để tham gia huấn luyện quân sự theo phương châm “cơ bản, chất lượng, hiệu quả”, quân số đạt 98% trở lên, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85% khá, giỏi. Tổ chức 01 đợt huấn luyện trước được huyện đánh giá đạt loại Giỏi; 1 đợt diễn tập chiến Ứng phó cháy rừng, 01 đợt diễn tập Ứng phó bão lụt, tìm kiếm cứu nạn; 01 đợt diễn tập Chiến đấu trong khu vực phòng thủ, kết quả các đợt diễn tập đều được xếp loại giỏi. Đồng thời Ban chỉ huy quân sự xã đã làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện cho các đối tượng như: Tập huấn cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ, thao trường với nội dung chương trình phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng dân quân xã đảm bảo chất lượng huấn luyện tốt.

Cùng với công tác huấn luyện, diễn tập, công tác dân vận cũng được Ban chỉ huy Quân sự xã tổ chức thường xuyên và đạt được hiệu quả thiết thực như: Vận động cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia giúp nhân dân trong phòng, chống, khắc phục thiệt hại do bão lụt, thiên tai; tham gia vệ sinh môi trường, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng ngày công lao động làm nhà, sửa nhà được 12 đợt.

Tùng Lâm

Tin cùng chuyên mục