Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng vũ trang huyện Lâm Bình vững mạnh

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Huyện uỷ và UBND huyện; sự phối hợp, giúp đỡ của các Phòng, Ban, Cơ quan Quân sự tỉnh và của các ban, ngành đoàn thể ở địa phương, cùng sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang quân sự huyện đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo tiền đề để cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện đã quán triệt, chấp hành nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; lãnh đạo LLVT huyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nổi bật là: Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), phối hợp bảo vệ an toàn các ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, huấn luyện theo đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; hầu hết cán bộ, đảng viên, nhân viên xác định tốt trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lễ ra quân huấn luyện của lực lượng vũ trang quân sự huyện

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc từ huyện đến cơ sở; hằng năm đều xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hành luyện tập, diễn tập theo phương án được phê duyệt, phối hợp với Công an nắm tình hình và tổ chức tuần tra, bảo vệ các mục tiêu đã được xác định. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc trực sẵn sàng cơ động tham gia phòng, chống thiên tai, bão, lũ. Công tác huấn luyện cho các đối tượng được tổ chức chặt chẽ. Hằng năm Đảng uỷ đều có Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phương pháp huấn luyện thường xuyên được đổi mới. Cơ sở vật chất bảo đảm cho huấn luyện được quan tâm đầu tư. Với phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và phong trào “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trangLâm Bình luôn nâng cao ý thức tự học, tự rèn trong huấn luyện. Trước khi huấn luyện, công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ càng như: Thao trường bãi tập; chuẩn bị giáo án, bài giảng; tổ chức hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện, tập huấn cán bộ… Trong huấn luyện, bám sát phương châm huấn luyện sát địa bàn, đối tượng, phù hợp với vũ khí trang bị, lấy thực hành là chính. Hàng năm quân số tham gia huấn luyện đạt trên 99%, kết quả kiểm tra các nội dung cơ bản 100% đạt yêu cầu. Trong đó, lực lượng thường trực, quân số trung bình đạt 98%; huấn luyện xong 16 đơn vị dân quân tự vệ, quân số đạt 97,8%, kiểm tra 100% đơn vị đạt yêu cầu, có 76,5% khá, an toàn tuyệt đối.

Công tác huấn luyện của lực lượng dân quân tự vệ

Xây dựng Ban CHQS cấp xã vững mạnh toàn diện được chú trọng, do vậy đã làm chuyển biến về nhận thức, hành đồng của cán bộ quân sự ở cơ sở đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý, phúc tra quân nhân dự bị chặt chẽ, đúng quy trình. Trong năm 2019 đã củng cố 16 đơn vị dân quân tự vệ, tỷ lệ so với dân số đạt 2,73%, đảng viên đạt 31,8%. Đăng ký, phúc tra, quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật, sắp xếp đơn vị đạt 98,7%, đảng viên đạt 13,2%. Tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân và tuyển sinh quân sự, có 49 học sinh đăng ký dự thi, 07 trường hợp trúng tuyển và cử tuyển vào các trường trong Quân đội. Thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, mệnh lệnh, chỉ thị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Lâm Bình đã ban hành Chỉ thị, Kế hoạch, chỉ đạo các xã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập ứng phó cháy rừng cấp xã năm 2019. Với sự tham mưu kịp thời và chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, các văn kiện diễn tập và vũ khí trang bị nên các cuộc diễn tập cấp xã đã diễn ra an toàn tuyệt đối, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Qua đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; trình độ tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể và địa phương trong việc xử trí có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đồng chí chỉ huy đơn vị kiểm tra công tác quản lý vũ khi

Bên cạnh công tác tham mưu, huấn luyện, diễn tập, lực lượng vũ trang huyện Lâm Bình cũng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục phổ biến pháp luật cho các đối tượng đúng chương trình quy định, quân số bình quân đạt 98,2%; kiểm tra nhận thức chính trị, 100% đạt yêu cầu, có trên 90% khá, giỏi. Đối với công tác Dân vận, lực lượng vũ trang huyện đã làm tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Hằng năm cán bộ, chiến sỹ của Ban chỉ huy quân sự huyện và lực lượng dân quân xã đã có nhiều đóng góp thiết thực vào phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các đơn vị LLVT đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ chức đoàn thể và nhân dân huy động hàng nghìn ngày công tham gia lao động, làm mới đường bê tông nông thôn; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn; giúp đỡ các gia đình chính sách di chuyển nhà cửa, sửa nhà, xây dựng các công trình vệ sinh. Mỗi đợt ra quân làm công tác dân vận của lực lượng vũ trang huyện đã góp phần thắt chặt thêm tình nghĩa quân dân, góp phần cùng nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Lực lượng vũ trang quân sự huyện tham gia giúp đỡ gia đình chính sách xây dựng công trình vệ sinh

Ban chỉ huy quân sự huyện đã giúp Ban Chỉ đạo 24 huyện hoàn thành tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức kịp thời rút kinh nghiệm lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả tốt. Xét, đề nghị hưởng chế độ theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được 394 hồ sơ; đã chi trả trợ cấp 03 đợt được 482 đối tượng, số tiền 969 triệu đồng.

 

Các đồng chí chỉ huy đơn vị kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập

Với truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, LLVT huyện Lâm Bình sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất tốt đẹp đó, luôn xác định vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, gương mẫu đi đầu và tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động lớn ở địa phương. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, cùng nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.    

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục