Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Lâm Bình tổ chức họp triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2024

Sáng 10/11/2023, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVSQ) Lâm Bình đã tổ chức họp triển khai kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự, giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024. Đồng chí Bàn Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện; Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các xã, thị trấn trong huyện.


Toàn cảnh cuộc họp triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2024

Tại cuộc họp, Hội đồng NVQS huyện đã thông qua Báo cáo kết quả công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024; thông qua Quyết định kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện; Kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024; Dự kiến giao chi tiêu khám tuyển, chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2024 cho các xã, thị trấn.

Năm 2023, huyện Lâm Bình đã làm tốt công tác tuyển quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ đúng theo quy định của pháp luật. Năm 2024 dự kiến chỉ tiêu nhập ngũ huyện Lâm Bình là 105 công dân, trong đó 90 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự; 15 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Ngay từ đầu năm, Hội đồng NVQS huyện đã triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân, đồng thời phối hợp với các đơn vị tổ chức phúc tra nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, các xã, thị trấn đã tiến hành rà soát sơ tuyển bảo đảm chặt chẽ, quân số đạt cao và có chất lượng. Kết quả điều khám sơ tuyển là 629 công dân, có 470 công dân đủ điều kiện thực hiện khám tuyển trong thời gian tới.


Các đại biểu thảo luận đưa ra các giải pháp trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm, đồng thời thống nhất các chủ trương, giải pháp để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt chất lượng cao và đảm bảo chỉ tiêu giao. Trong đó, tập trung vào đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về Luật NVQS trong quần chúng nhân dân; Làm tốt công tác rà soát, nắm chắc nguồn; Triển khai tốt các bước, các khâu trong công tác tuyển quân, đặc biệt là thực hiện chặt chẽ, đồng bộ trong các khâu xét duyệt hồ sơ và khám sức khỏe, quản lý chặt chẽ thanh niên trong độ tuổi, công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất tại các điểm khám tuyển...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bàn Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, đề nghị các thành viên HĐNVQS theo dõi, đôn đốc các xã được phân công phụ trách thực hiện tốt công tác khám tuyển; các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm Luật NVQS, các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân. Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024./.

Tùng Lâm

Tin cùng chuyên mục