Ban chỉ huy Quân sự huyện Lâm Bình quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện và phổ biến chỉ tiêu, biện pháp phong trào thi đua năm 2022

Sáng 1/3/2022, Ban chỉ huy Quân sự huyện Lâm Bình đã tổ chức hội nghị quán triệt mệnh lệnh huấn luyện và phổ biến chỉ tiêu, biện pháp phong trào thi đua năm 2022. Dự và quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu có các đồng chí lãnh đạo chỉ huy, Ban chỉ huy Quân sự huyện; cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp Ban chỉ huy quân sự huyện; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã; Tiểu đội trưởng các đơn vị Tự vệ của huyện.

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên Ban chỉ huy Quân sự huyện Lâm Bình không tổ chức Lễ ra quân huấn luyện mà tổ chức hội nghị quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện và phổ biến chỉ tiêu, biện pháp phong trào thi thi đua năm 2022. Trong năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của địa phương, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp nhưng LLVT Quân sự huyện Lâm Bình đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ QS - QP. Trong đó, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, luyện tập, diễn tập các cấp đạt kết quả giỏi và suất sắc.Trình độ huấn luyện được nâng lên rõ rệt, bản lĩnh, khẳ năng thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt trong đợt phòng, chống dịch Covid-19 đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Năm 2022, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định và phát triển kinh tế của bà con Nhân dân. Tại hội nghị, Ban CHQS huyện đã quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện của tư lệnh Quân khu II và kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2022 tới cán bộ Ban CHQS huyện và chỉ huy trưởng BCHQS các xã, thị trấn, các đồng chí phụ trách các đơn vị tự vệ trên địa bàn. Theo đó, thời gian huấn luyện sẽ được diễn ra trong 9 tháng được chia làm 2 giai đoạn (giai đoạn 1 từ ngày 1/3- 15/7/2022, giai đoạn 2 từ ngày 1/8-15/12/2022). Trong thời gian huấn luyện này, Ban CHQS huyện Lâm Bình sẽ tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên và lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm: “Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc”. Nội dung huấn luyện bao gồm: Huấn luyện sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang thiết bị có trong biên chế và các loại vũ khí được trang bị mới; cơ động lực lượng, phương tiện linh hoạt; giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng tác chiến khi được tăng cường binh khí, kỹ thuật, hiệp đồng tác chiến trong khu vực phòng thủ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao khi có tình huống xảy ra. Thành thạo kỹ năng đọc bản đồ, máy định vị GPS để vận dụng trong huấn luyện, luyện tập, diễn tập…

Lực lượng vũ trang huyện xác định thi đua trong huấn luyện năm 2022 sẽ tập trung vào các nội dung cụ thể như: xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; 100% cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung quán triệt, giáo dục tới 100% cán bộ, chiến sỹ  LLVT huyện đồng thuận nhất trí cao trong thực hiện các phong trào thi đua, thực hiện bằng các việc làm thiết thực, hiệu quả, sát với điều kiện, đặc điểm của lực lượng vũ trang huyện. Bám sát và thực hiện tốt " 3 quan điểm; 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp" trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, tích cực nghiên cứu, sáng kiến ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 vào huấn luyện phấn đấu 100% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, có 80% đạt khá giỏi đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí.

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang huyện, tại hội nghị quán triệt mệnh lệnh huấn luyện, Ban chỉ huy quân sự huyện Lâm Bình đã phổ biến các chỉ tiêu, biện pháp phong trào thi đua năm 2022. Nội dung thi đua tập trung quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết lãnh đạo của các cấp đối với nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự; tổ chức và hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho các đối tượng; tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với tinh thần thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu II và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần thực hiện nghiêm Mệnh lệnh huấn luyện và quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ  tiêu phong trào thi đua. Tin rằng, công tác huấn luyện chiến đấu và thực hiện các phong trào thi đua năm 2022 của LLVT Quân sự huyện Lâm Bình sẽ đạt được kết quả cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục