Lâm Bình đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Trong những năm qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng gắn với phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thông qua cuộc vận động, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước đổi thay, bộ mặt đô thị từng bước được hình thành, nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực, từ đó củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để thực hiện tốt  “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện Chương trình phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Năm 2019, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Lăng Can đã hướng dẫn Ban Công tác mặt trận ở các khu dân cư thành lập các tổ, nhóm tự quản về bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Sau hơn một năm thực hiện các mô hình, các tổ tự quản đã thu hút được đông đảo người dân tham gia, duy trì hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và thay đổi diện mạo nông thôn mới. 

Nhân dân thôn Làng Chùa, xã Lăng Can tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm

Ở huyện vùng cao Lâm Bình, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi làng bản vùng cao. Ủy ban MTTQ từ cấp huyện đến cơ sở đã tổ chức hiệp thương với các tổ chức thành viên xây dựng các công trình, mô hình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiêu biểu như các mô hình: “5 không, 5 sạch gắn với bảo vệ môi trường”, “Vườn rau sạch”, câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; mô hình “3 không”, “Tổ tự quản an ninh trật tự” của Hội Cựu chiến binh; mô hình “Đoạn đường Thanh niên tự quản”, mô hình “Thắp sáng đường quê” của Đoàn Thanh niên; mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi trâu vỗ béo, nuôi cá lồng của Hội Nông dân...Việc triển khai xây dựng hạ tầng như đường bê tông nông thôn, đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa gắn với sân thể thao được chi bộ, Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư tuyên truyền, vận động đã giúp nhân dân nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, từ đó tích cực tham gia hiến đất, góp công để cùng nhau xây dựng. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn được 53 km; bê tông hóa 15 km đường giao thông nông thôn; xây dựng được trên 21 nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên. Cùng với đó, nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh đường làng ngõ xóm, giúp nhau phát triển kinh tế cũng đã được Ban Công tác mặt trận ở các khu dân cư thành lập và phát huy có hiệu quả. Qua đó, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Mô hình về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở các khu dân cư đã phát huy hiệu quả

Có thể nói Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu và mang tính thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của huyện, những vấn đề nhân dân quan tâm, phù hợp với điều kiện thực tế và thế mạnh riêng có của mỗi địa phương. Qua triển khai cuộc vận động đã phát huy nội lực và tinh thần tự quản của nhân dân trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ đồng bào dân tộc, đồng bào nghèo khó khăn, thực hiện quy chế dân chủ, giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở; ngăn ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục