Lâm Bình Hội nghị trực tuyến thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2020

Ngày 13/4/2020. UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các Kế hoạch chuyên đề Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện Chủ trì Hội nghị, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện; đại biểu 8 điểm cầu các xã trên địa bàn huyện dự hội nghị trực tuyến.

Quang cảnh Hội nghị

Theo đó huyện Lâm Bình tiếp tục Duy trì giữ vững 3 xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can đạt chuẩn NTM. Các xã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí gồm các xã; Thổ Bình, Bình An, Hồng Quang. Đến thời điểm này huyện đã huy động được trên 38 tỷ đồng để xây dựng NTM, trong đó: Hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trực tiếp cho Chương trình là gần 33 tỷ đồng, ngân sách của tỉnh là trên 4 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp trên 1 tỷ đồng. Huyện đã huy động nguồn lực xây dựng 7 công trình đường giao thông với tổng chiều dài gần 13km, xây dựng 3 cầu tràn liên hợp với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. Huy động trên 8 tỷ đồng để Xây dựng 2 công trình thuỷ lợi đầu mối và kiên cố hóa được trên 4,2 km kênh mương. Xây dựng 5 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung.  Hỗ trợ mua trang thiết bị cho 21 nhà văn hóa thôn tại các xã Bình An, Thổ Bình, Hồng Quang, Xuân Lập; huyện tiếp tục duy trì 5/8 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Hỗ trợ 1 hộ xóa nhà tạm tại xã Thổ Bình; vận động, hướng dẫn 76/378 hộ hoàn thành chỉnh trang nhà cửa. Triển khai thực hiện 4 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc nguồn vốn Chương trình NTM với tổng kinh phí thực hiện là trên 5 tỷ đồng. Huyện ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2020; từ đó UBND các xã ban hành kế hoạch giảm nghèo chi tiết đến từng các thôn bản. Tiến độ thực hiện Kế hoạch xây dựng NTM kiểu mẫu, xây dựng vưỡn mẫu NTM được duy trì có hiệu quả.

Điểm cầu các xã 

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã tham luận, đóng góp các ý kiến như; cách làm hay, bài học kinh nghiệm trong xây dựng NTM, những cách thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, từ việc huy động sức dân trong xây dựng nhà cộng đồng, kênh mương, đường giao thông nội đồng… từ đó đã  khơi dậy tinh thần thi đua lao động, sản xuất trong các tầng lớp nhân dân…

Quang cảnh trung tâm huyện Lâm Bình

Trong quá trình xây dựng NTM, huyện Lâm Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo không khí thi đua phấn khởi ở khắp các địa phương, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Nhiều mục tiêu quan trọng của chương trình được hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên còn một số tồn tại, hạn chế như; các cơ quan đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo của huyện còn chưa làm tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các xã triển khai thực hiện theo nhiệm vụ, tiêu chí đã được UBND huyện giao. Tại các xã công tác tổ chức triển khai thực hiện chưa được quan tâm, một số xã triển khai kế hoạch đến thôn bản, hộ gia đình còn chung chung, không xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, các chủ thể tham gia. Đặc biệt là việc triển khai các Kế hoạch xây dựng NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM tại các xã như Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can còn lúng túng, chưa có cách thức tổ chức triển khai thực hiện ở thôn bản, hộ gia đình. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; UBND huyện Lâm Bình đề nghị, các địa phương cần quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, trong đó xác định nhiệm vụ xây dựng NTM là trọng tâm, xuyên suốt. Do đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tuyên truyền để nhân dân nhận thức, hiểu rõ và phát huy vai trò chủ thể của mình, tham gia vào cuộc và là người hưởng lợi thành quả trong xây dựng NTM... Góp phần xây dựng quê hương Lâm Bình ngày càng khởi sắc.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục