Nông dân Lâm Bình chủ động chăm sóc cây trồng vụ Xuân

Vụ Xuân 2023, huyện Lâm Bình gieo trồng được hơn 1.120 ha lúa, 557 ha ngô, 1.303 ha lạc. Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện đang tập trung nhân lực ra đồng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ Xuân, tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Vụ Xuân 2023, gia đình bà Quan Thị Yêu ở thôn Bó Ngoặng, xã Phúc Sơn gieo trồng được hơn 2.000 mét vuông diện tích cây lúa, cây ngô và cây lạc. Sau khi kết thúc việc gieo trồng, cùng với thường xuyên ra đồng kiểm tra đồng ruộng, gia đình bà cũng đã chủ động bón phân, thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho diện tích cây trồng của gia đình. 

Bà Quan Thị Yêu thôn Bó Ngoặng, xã Phúc Sơn chăm sóc cây ngô của gia đình    

Đến nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện Lâm Bình đã thực hiện gieo trồng được hơn 1.120 ha lúa, 557 ha ngô, 1.303 ha lạc. Mặc dù thời tiết đầu vụ sản xuất không mấy thuận lợi do rét đậm, rét hại kéo dài ngày, nhưng nhờ có sự chủ động trong các khâu gieo trồng, chăm sóc của bà con nông dân, nên các loại cây trồng hiện đang sinh trưởng, phát triển tốt. Để đảm bảo đạt được năng suất, sản lượng lương thực vụ Xuân, các địa phương cũng đã tăng cường tuyên truyền, vận động bà con nông dân tập trung ra đồng chăm sóc, thực hiện các biện pháp phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng kịp thời, tạo mọi điều kiện cho trồng sinh trưởng phát triển tốt.

Nông dân Lâm Bình phấn đấu có một mùa vụ bội thu

Để đạt hiệu quả sản xuất vụ Xuân, bà con nông dân huyện Lâm Bình đang tăng cường thực hiện các biện pháp chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu, bệnh hại. Trong đó, ưu tiên sử dụng các biện pháp sinh học như: phát quang bờ ruộng, bẫy, bảo vệ thiên địch; hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục