Lăng Can hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” Xuân Nhầm Dần 2022

Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” do UBND huyện Lâm Bình phát động, trong những ngày đầu năm mới này, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lâm Bình đang tập trung ra quân thực hiện trồng cây xanh tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình nhằm lan tỏa phòng trào trồng cây, trồng rừng góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển du lịch.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tham gia hưởng ứng "Tết trồng cây" do UBND thị trấn Lăng Can tổ chức phát động

Với chỉ tiêu giao trồng mới trên 67 ha rừng trong năm 2022, ngay sau khi UBND huyện phát động “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần 2022, UBND thị trấn Lăng Can đã tổ chức ra quân trồng cây tại các khu vực đất trống, các khu vực công cộng và trên các tuyến đường nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại khu vực trung tâm huyện. Qua đây, cấp ủy, chính quyền thị trấn Lăng Can đã chỉ đạo các tổ dân phố tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia trồng rừng, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng. Trong đó, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế đồi rừng theo hướng đa chức năng, trọng tâm là phát triển cây gỗ lớn, cây dược liệu dưới tán rừng và cây ăn quả tại các hộ gia đình.

Cán bộ, công chức, viên chức, chiến lực lượng vũ trang thị trấn Lăng Can tham gia "Tết trông cây"

Với mục tiêu đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh trong khuôn viên các cơ quan, trường học, khu dân cư, ven đường giao thông và trên các khu vực đất trống, với các loại cây lấy gỗ như: mỡ, lát, thông để phát triển kinh tế và các loại cây hoa như: hoa giấy, hoa ban, cây ăn quả như: hồng, mậm, đào nhằm tạo cảnh quan, phục vụ phát triển du lịch. Các tổ chức đoàn thể, các tổ dân phố, các đơn vị trường học đã tích cực hưởng ứng và tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và toàn thể Nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng nhằm mang lại triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, cũng như bảo vệ môi trường sinh thái, tạo không gian, cảnh quan xanh, sạch, đẹp trên địa bàn.

Cán bộ, giáo viên ở các đơn vị trường học trên địa bàn thị trấn tổ chức trồng cây xanh tại khuôn viên của nhà trường

Để phong trào trồng cây, trồng rừng tiếp tục lan tỏa, đem lại hiệu quả thiết thực thì trồng cây phải gắn với trách nhiệm quản lý, bảo vệ nhằm đảm bảo tỷ lệ cây sống cao. Đồng thời, cần tuyên truyền, biểu dương kịp thời các cơ quan, đơn vị, cá nhân điển hình làm tốt công tác trồng cây, trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

Hà Khánh - Công Đại

Tin cùng chuyên mục