Lăng Can chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ xuân 2018

Cũng như các địa phương trong huyện, những ngày này bà con nông dân trên địa bàn xã Lăng Can, huyện vùng cao Lâm Bình đang tập trung nhân lực và phương tiện ra đồng khẩn trương thu hoạch cây màu vụ đông và triển khai giải phóng đất, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ xuân năm 2018.

       Cũng như nhiều hộ gia đình ở địa phương, trong những ngày này, cùng với việc chủ động nguồn giống, vật tư phân bón, gia đình bà Chẩu Thị Phân ở thôn Bản Khiển xã Lăng Can, huyện Lâm Bình đang tập trung nhân lực, vật lực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch toàn bộ diện tích cây màu vụ đông để giải phóng đất phục vụ cho sản xuất vụ Xuân. Theo Bà Phân, vụ Xuân là một trong những vụ sản xuất giữ vai trò quan trọng nhất trong năm đối với các hộ nông dân. Có đảm bảo được khung lịch thời vụ trong sản xuất vụ Xuân thì mới có điều kiện để tổ chức sản xuất các vụ tiếp theo.

Gia đình Bà Chẩu Thị Phân, thôn Bản Khiển xã Lăng Can, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch toàn bộ diện tích cây màu vụ đông để giải phóng đất phục vụ cho sản xuất vụ Xuân

      Theo kế hoạch, vụ Xuân năm 2018 xã Lăng Can phấn đấu gieo trồng trên 254 ha lúa, trong đó lúa thuần chiếm trên 80% diện tích. Xác định việc sản xuất vụ xuân có vai trò quan trọng quyết định đến an ninh lương thực cho cả năm, trong những ngày này, ngoài việc chuẩn bị giống và vật tư phân bón cho sản xuất vụ xuân năm 2018, các hộ gia đình trên địa bàn xã Lăng Can đã bố trí nhân công tu sửa, nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, chủ động đắp be bờ lại cho các chân ruộng của mình, nhằm hạn chế thấp nhất lượng nước thất thoát.  Rút kinh nghiệm từ công tác chống hạn trong vụ xuân năm 2017; cấp ủy, chính quyền xã Lăng Can đã chủ động cập nhật diễn biến thời tiết, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng tiết kiệm nước, tham gia chôn giữ nguồn nước tại hệ thống các ao hồ, phai đập lớn nhỏ trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra quản lý các công trình thuỷ lợi, chủ động rà soát các diện tích có khả năng bị hạn cao để có biện pháp chống hạn hiệu quả, góp phần bảo đảm năng xuất sản lượng lương thực cho người nông dân.

Nhân dân đưa cơ giới hóa để đẩy nhanh tiến độ sản xuất

Tuyến kênh mương tại thôn Nà Mèn xã Lăng Can

       Sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực mũi nhọn, chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu kinh tế chung của xã. Chính vì vậy, trong những năm qua công tác thuỷ lợi luôn được cấp uỷ, chính quyền quan tâm. Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, UBND xã Lăng Can đã chủ động, huy động các nguồn lực ngay tại địa phương để tham gia tu bổ, sử chữa và xây dựng các công trinh thuỷ lợi trên điạ bàn, đặc biệt là các công trình thuỷ lợi đầu điểm sung yếu, có khẳ năng tưới chắc cao. Hiện nay toàn xã có 27 công trình phai đập lớn nhỏ, trên 38.000m kênh mương nội đồng, trong đó có trên 86% đã được kiên cố hoá, hàng năm đảm bảo nguồn nước chắc cho trên 80% diện tích sản xuất nông nghiệp. Với các biện pháp chỉ đạo đồng bộ, tập trung, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu xản xuất vụ xuân năm 2018 cả vê khung thời vụ, diện tích và sản lượng; tạo tiền đề thuận lợi cho kế hoạch trong các vụ sản xuất  tiếp theo./. 

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục