Lâm Bình thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Với mục tiêu đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững... Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Lâm Bình đang tập trung triển khai cuộc điều tra dân số và nhà ở chính xác, kịp thời, đúng tiến độ.

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, địa phương tuyên truyền, bà Quan Thị Liên ở thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm đã nắm bắt được thông tin về công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Do vậy, khi các điều tra viên của xã trực tiếp đến gia đình phỏng vấn thu thập thông tin, bà Liên nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân và đã cung cấp chính xác, đầy đủ mọi thông tin cho điều tra viên theo quy định của cuộc điều tra này.

Các điều tra viên trực tiếp đến hộ gia đình để phỏng vấn thu thập thông tin

Điều tra dân số giữa kỳ năm 2024 áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên sẽ đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử (CAPI) được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (máy tính bảng hoặc điện thoại di động). Đối tượng điều tra bao gồm: Nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư; các trường hợp chết của hộ dân cư; nhà ở của hộ dân cư. Nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ; thông tin về di cư, giáo dục, hôn nhân; thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 đến 49 tuổi; thông tin về người qua đời của hộ; thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. Trong cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, huyện Lâm Bình thực hiện điều tra tại 34 địa bàn trên phạm vi toàn huyện, với 12 điều tra viên của các xã, thị trấn trực tiếp đến phỏng vấn tại 1.020 hộ gia đình được chọn điều tra. Những người làm nhiệm vụ được lựa chọn đáp ứng các yêu cầu như có kỹ năng giao tiếp tốt và sử dụng thiết bị công nghệ thành thạo, có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ, am hiểu địa hình và phân bố dân cư của địa bàn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trước đó, các điều tra viên của các xã, thị trấn đã được tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ do Cục Thống kê tỉnh tổ chức. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm được mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của cuộc điều tra.

Thời gian thu thập thông tin trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại huyện Lâm Bình được thực hiện từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 20 tháng 4 năm 2024. Qua 3 ngày đầu ra quân, có thể thấy, các hộ gia đình được lựa chọn điều tra đều đã chủ động dành thời gian để cung cấp chính xác, đầy đủ mọi thông tin cho điều tra viên theo quy định, phấn đấu thực hiện thắng lợi cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 theo kế hoạch đã đề ra.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục