Lâm Bình sôi nổi các hoạt động “ 3 cùng” với nhân dân tại cơ sở

Với những việc làm cụ thể thiết thực, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Lâm Bình đã triển khai thực hiện có hiệu quả đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cụ thể hóa Hướng dẫn số 02 ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở.
Cán bộ, đảng viên Đảng uỷ cơ quan chính quyền huyện hỗ trợ nhân dân xoá nhà tạm, dột nát

Để thực hiện có hiệu quả đề án xoá nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, cán bộ, đảng viên Đảng uỷ cơ quan chính quyền huyện Lâm Bình và nhân dân xã Bình An đã hỗ trợ gia đình bà Ma Thị Sinh, thôn Nà Cóoc, xã Bình An ngày công dỡ nhà và di chuyển vât liệu đến nơi ở mới. Được biết, gia đình bà Ma Thị Sinh, thuộc diện hộ nghèo, trong những ngày mưa, bão ngôi nhà của bà thường hay bị dột và tốc mái. Năm 2024, thực hiện Đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo giai đoạn 2021 – 2025, gia đình bà được hỗ trợ 25 triệu đồng để sửa chữa nhà ở và di chuyển đến nơi ở mới. Dự kiến ngôi nhà của bà sẽ hoàn thành trong tháng 6/ 2024.

Để thực hiện có hiệu quả đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình đã phân công 17 chi, Đảng bộ cơ quan, đơn vị cấp huyện phụ trách 10 xã, thị trấn để triển khai thực hiện các hoạt động với nhân dân ở cơ sở, vào ngày Thứ bảy, Chủ nhật đảm bảo ít nhất 01 lần /tháng. Qua hơn 02 năm thực hiện, Đảng bộ cơ quan, đơn vị cấp huyện đã phối hợp với 10/10 Đảng bộ xã, thị trấn huy động trên 1.780 lượt cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị cùng với 9.340 lượt Nhân dân tại 100 thôn, bản, tổ dân phố của 10 xã, thị trấn tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở. Tập chung vào công tác giúp hộ nghèo xoá nhà tạm, nhà rột nát; làm đường bê tông thôn bản, đường bê tông nội đồng; làm cầu qua suối; sửa chữa, lắp đặt cấu kiện kênh mương đúc sẵn; chăm sóc cây trồng, vệ sinh 'môi trường, thu gom rác thải nhựa tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp...Các hoạt động của cán bộ, đảng viên được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Các hoạt động " 3 cùng " với nhân dân gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thông qua hoạt động “ 3 cùng” với nhân dân ở cơ sở trên địa bàn huyện vùng cao Lâm Bình đã góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, chia sẻ, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; giúp cán bộ, đảng viên rèn luyện kỹ năng vận động quần chúng... củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền các cấp./.

Kim Thoa - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục