Hội Nông dân huyện Lâm Bình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Trong thời gian qua, Hội Nông dân huyện Lâm Bình đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đưa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội ưu đãi nhanh chóng đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; quản lý hiệu quả và giám sát việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, góp phần giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống.

Nguồn vốn đã giúp ông Mo Văn Hiểu có thêm nguồn lực để chăm sóc đàn trâu phát triển tốt.

Ông Mo Văn Hiểu ở thôn Nà Chang, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình là hộ nghèo được vay 80 triệu đồng của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để chăn nuôi trâu sinh sản. Sau lần vay đầu tiên sử dụng nguồn vốn hiệu quả, ông Hiểu tiếp tục được Phòng giao dịch tạo điều kiện cho vay vốn lần thứ 2 vào cuối năm 2023. Nguồn vốn đã giúp ông có thêm nguồn lực để chăm sóc đàn trâu phát triển tốt, qua đó tạo việc làm cho gia đình và nâng cao thu nhập, giúp ông vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới. 

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, đã tiếp thêm nguồn lực cho các hộ gia đình.

Để nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình phát huy được hiệu quả, Hội Nông dân huyện thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; thực hiện nghiêm túc, minh bạch công tác bình xét cho vay, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng, các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích. Thường xuyên phối hợp với các ngành tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân. Đến nay, thông qua 51 tổ tiết kiệm và vay vốn đã giúp cho gần 2 nghìn hộ vay với dư nợ trên 100 tỷ đồng để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. 

Từ hiệu quả của hoạt động ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã có tác động tích cực đến chất lượng hoạt động của Hội và phong trào nông dân huyện Lâm Bình. Qua đó, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống hội viên nông dân, bảo đảm thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội trên địa bàn./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục