Cơ hội từ chuyển đổi số

Chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu, tác động đến hầu hết các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, mở ra nhiều cơ hội đòi hỏi các cấp, các ...

Tin xem nhiều

Lâm Bình đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết số 48 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian qua các cấp, các ngành trên địa bàn huyện vùng cao Lâm Bình đã triển khai nhiều giải ...