Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Kế hoạch phát triển KT - XH của UBND huyện năm 2024

Sáng ngày 24/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội của UBND huyện năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thế Đạt, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, huyện Lâm Bình phấn đấu thực hiện 16 chỉ tiêu cụ thể; đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện, với mục tiêu góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh hội nghị

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện báo cáo tóm tắt Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của UBND huyện, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo kế hoạch. Đa số các ý kiến cơ bản đồng tình với dự thảo về mục tiêu, chỉ tiêu, các nhóm giải pháp trọng tâm trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Tuy nhiên, Dự thảo Kế hoạch cần thống nhất số liệu, chỉ tiêu nêu trong báo cáo; bổ sung dự báo tình hình để có căn cứ xác định các mục tiêu và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024; Ngoài ra, một số ý kiến cũng lưu ý về chỉnh sửa một số chỉ tiêu trong kế hoạch, ngôn ngữ sử dụng trong văn bản cần chặt chẽ, dễ hiểu…

Các Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan soạn thảo văn bản của huyện cũng đã giải thích, phản biện, làm rõ thêm các ý kiến góp ý vào Kế hoạch dự thảo phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của các đại biểu. Lãnh đạo Văn phòng HĐND & Uỷ ban nhân dân huyện đã ghi nhận đánh giá cao những ý kiến phản biện của các đại biểu tại Hội nghị. Các ý kiến đã đề cập toàn diện đến các nội dung trong Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của huyện, nhiều ý kiến sát với thực tế. Đồng chí cũng tiếp thu và sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh, bổ sung đảm bảo phù hợp sát với thực tế và có tính khả thi cao.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục