Lâm Bình tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án 06

Ngày 6/5/2024, UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức Họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 của huyện để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử theo Văn bản số 2551 ngày 01/4/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Công an huyện; các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện; lãnh đạo UBND, trưởng Công các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan.

Trong triển khai thực hiện Đề án 06, huyện Lâm Bình đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo rất đầy đủ, bài bản, thường xuyên, cụ thể. Tuy nhiên, do có nhiều việc mới và khó nên quá trình thực hiện còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại và có những khó khăn vướng mắc phát sinh. Cụ thể: Công tác tổ chức thực hiện ở nhiều địa phương, đơn vị thiếu quyết liệt, còn lúng túng khi triển khai, chưa tập trung bố trí nguồn lực để thực hiện. Khâu tuyên truyền, hướng dẫn còn chậm, chưa rõ nội dung và chưa đến hết các đối tượng, chế độ báo cáo chưa kịp thời. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến còn thấp, các mô hình điểm hoạt động chưa hiệu quả…

Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Các đại biểu đã thảo luận nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể, trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các thành viên Tổ công tác Đề án 06 của huyện, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung theo công văn số 2551 ngày 01/4/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ. Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, đúng tiến độ, bổ sung kịp thời cơ sở dữ liệu bảo đảm ‘Đúng, đủ, sạch, sống’, cần tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường kiểm tra, giám sát, báo cáo kịp thời để khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án, đồng thời cần ưu tiên tăng cường nguồn lực, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để quán triệt, triệt khai, hướng dẫn các thao tác cụ thể để triển khai  thực hiện lộ trình theo Đề án 06./.

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục