Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn huyện.

Ngày 29/8, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn huyện. Đồng chí Ma Phúc Sơn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Chủ tịch Hội đồng phản biện, chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Phòng dân tộc trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện. Với tinh thần dân chủ, các ý kiến phản biện đều có sự lập luận, phân tích khoa học, chặt chẽ, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các đại biểu tham gia phản biện. Hội nghị đã ghi nhận được 12 ý kiến phản biện về các nội dung của Kế hoạch như: về bố cục, nội dung, một số mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể; nhiệm vụ giải pháp, tổ chức thực hiện... 

Đại diện Cơ quan chủ trì soạn thảo Kế hoạch là Phòng Dân tộc đã giải trình, làm rõ một số nội dung và tiếp thu các ý kiến phản biện để bổ sung và hoàn thiện các Kế hoạch.

Thông qua hội nghị, đã thể hiện được chức năng, vị trí, vai trò của MTTQ trong thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành quy chế “Giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội”.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục