Hội nghị báo cáo viên Quý I năm 2024

Sáng ngày 23/01/2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lâm Bình đã tổ chức hội nghị báo cáo viên quý I năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Hồng Thanh, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ; Báo cáo viên cấp huyện; Lãnh đạo một số cơ quan của huyện.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã báo cáo tổng quan tình hình kinh tế - xã hội năm 2023; dự báo tình hình và kế hoạch phát triển hình kinh tế - xã hội năm 2024; điểm lại10 sự kiện và kết quả nổi bật của tỉnh năm 2023; Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2023; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2024; Kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh hội nghị

Các đồng chí đại biểu dự hội nghị

Năm 2024, các ngành, các địa phương trong huyện tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện Uỷ, Thường trực Huyện uỷ, các chương trình, kế hoạch công tác của huyện, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chủ động tích cực tham mưu triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo ngay từ đầu năm, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, đề ra giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo việc đổi mới quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với tình hình của huyện; tham mưu chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác Tuyên giáo. 

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục