Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Bình An tổ chức Đại hội đại biểu lầm thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 và 26/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình An, huyện Lâm Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đại hội được Ủy ban MTTQ huyện Lâm Bình lựa chọn tổ chức điểm cấp cơ sở nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức Đại hội MTTQ các xã, thị trấn trong thời gian tới. Dự Đại hội có các đồng chí Lê Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Ma Phúc Sơn, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban ngành đoàn thể xã Bình An; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; cùng 85 đại biểu chính thức cùng về dự Đại hội.


Các Đại biểu dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình An lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Xã Bình An hiện có 844 hộ gia đình, với 3.903 nhân khẩu. Xã có 7 thôn, chủ yếu là dân tộc Tày, Dao, Mông cùng chung sống. Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của chính quyền; sự phối hợp hành động của các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã không ngừng được củng cố và phát triển. Các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra đã được Ủy ban MTTQ cụ thể bằng các chương trình, kế hoạch, tổ chức tuyên truyền thực hiện có hiệu quả. Vào dịp 18/11 hằng năm, 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động thể thao, văn nghệ và biểu dương hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. Trong nhiệm kỳ, Uỷ ban MTTQ đã phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng 2 nhà văn hoá thôn; kiên cố hoá trên 4.190 mét kênh mương nội đồng, làm trên 3.957 mét đường bê tông nông thôn, xây 2 cầu trên đường giao thông nông thôn. Hiện nay, trên địa bàn xã có 98% hộ gia đình được sự dụng điện, 100 % hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 75% số hộ gia đình có nhà tiêu; 623 hộ có nhà tắm hợp vệ sinh; huy động đóng góp mua sắm trang thiết bị cho trường mầm non được trên 10 triệu đồng và đóng góp trên 500 ngày công tu sửa trường, lớp học… đến hết năm 2023 xã đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 50,5% năm 2019 xuống còn 49,76% năm 2024. Vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 được hơn 20 triệu đồng; 2.730 kg nhu yếu phẩm. Trên địa bàn xã Bình An thành lập và duy trì 14 tổ; 31 nhóm tự quản vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa; xây dựng 4 tuyến đường hoa; 3 tuyến đường điện thắp sáng đường quê. Trong nhiệm kỳ, đã thực hiện xóa 155 nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Thành lập 2 mô hình điểm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở Khu dân cư Tiên Tốc và Khu dân cư Tống Pu. Xây dựng và nhân rộng duy trì 7 mô hình tự quản về an ninh trật tự tại các khu dân cư và 1 mô hình tại nhà máy Bảo Âu. Thực hiện tốt các quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử vào đại biểu đại biểu HĐND các cấp, tổ chức tuyên truyền luật, vận động cử tri đi bầu cử. Góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%, bầu đủ 21 vị đại biểu HĐND xã. Ban Công tác Mặt trận, người uy tín trong dân tộc thiểu số đã tích cực tham gia làm tốt công tác hòa giải, giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân tại các thôn tổng số 301 vụ, trong đó hòa giải thành  293 vụ đạt  97,3%, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, kéo dài. Góp phần giữ vững sự ổn định, gắn bó đoàn kết trong nhân dân trên địa bàn dân cư. Hằng năm, Ủy ban MTTQ được cấp uỷ địa phương và Uỷ ban MTTQ cấp trên đánh giá xếp loại tốt; các Ban công tác Mặt trận xếp loại tốt đạt trên 85%, đạt so với Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra, trong nhiệm kỳ MTTQ xã được UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen.


Đồng chí Lê Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình An lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029


Đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo Ban tổ chức Huyện uỷ Lâm Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình An lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Uỷ ban MTTQ xã Bình An tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng và củng cố về tổ chức, phát huy vai trò chủ trì của MTTQ, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, hướng mạnh về cơ sở để triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo; tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Vận động Nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình.

Để hoạt động có hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Đảng uỷ xã và chương trình hành động của MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ tới, tại Đại hội, các vị đại biểu đã nêu cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm, có ý kiến phát biểu tham luận tham gia vào các dự thảo báo cáo, tập trung đánh giá những mặt còn tồn tại hạn chế của nhiệm kỳ qua, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2024 - 2029. Phát biểu tham luận về nội dung thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Ma Phúc Sơn, uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Uỷ ban MTTQ xã Bình An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đồng chí cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, thiếu sót cần khắc phục và đề nghị Uỷ ban MTTQ xã Bình An tiếp tục thực hiện tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ của MTTQ nhiệm kỳ tới, góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp đã đề ra.


Đoàn đại biểu MTTQ xã Bình An đi dự Đại hội MTTQ huyện Lâm Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt đại hội


Đại biểu chụp ảnh với Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Bình An khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 

Đại hội đã hiệp thương dân chủ, thống nhất cao cử 31 vị đại diện cho các tổ chức thành viên, các Ban công tác mặt trận và cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn xã tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Bình An khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hiệp thương cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực; hiệp thương cử đoàn đại biểu xã Bình An đi dự Đại hội MTTQ huyện Lâm Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.


Lãnh đạo Uỷ Ban MTTQ xã Bình An tặng quà cho các đồng chí không tham gia ban chấp hành khoá mới

Để ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong công tác mặt trận và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ phát động. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã Bình An đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.


Lãnh đạo xã Bình An 
tặng giấy khen cho các  tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngay sau Đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ma Phúc Sơn đã chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm để các địa phương còn lại chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thuý Phượng - Tùng Lâm

Tin cùng chuyên mục